Log på vores Extranet

Svejsning og Skæring

Gå på opdagelse i vores gennemprøvede løsninger til svejse- og skæreindustrien ved at klikke på ikonenerne i problemområderne og produkteksemplerne i illustrationerne til højre.

 1. 1
  A machine
  Udsugning af svejsedampe på skærebrænder
  Svejsebrændere med integreret udsugning giver svejseren mulighed for at arbejde over store arealer og inde i konstruktioner.
 2. 2
  A machine
  On-tool-opsamling
  Skæring, slibning og sandblæsning er almindelige forekommende arbejdsgange på svejseværksteder, som danner farlige koncentrationer af støv og partikler. On-tool-opsamling er den mest effektive måde til at indfange støv og partikler. Nederman tilbyder et bredt udvalg af sæt til on-tool-opsamling på mere end 600 forskellige typer værktøj.
 3. 3
  A machine
  Svejseslangerulle 876
  Den ultimative svejseslangerulle til dobbelte slanger, udført til håndtering af oxygen/acetylen- eller oxygen/LPG-forsyn[..]

  Uddyb

 4. 4
  A machine
  Selv svejserobotter skal beskyttes

  Svejseoperationer, som udføres med automatiseret svejseudstyr kræver omhyggelig monitorering. Nedermans løsninger til automatiske svejseprocesser omfatter både udsugning ved svejsebrænderen og udsugningssystemer med kapper.

 5. 5
  A machine
  Udsugning ved termisk skæring
  Skæring i metalplader og andre materialer med skærebrændere er en farlig proces, som producerer store mængder dampe, røggasser og gnister. Dampene, som opstår under skæreprocessen, udsuges gennem risten i skærebordet.
 6. 6
  A machine
  Energibesparende
  Nederman tilbyder hjælpeudstyr, som hjælper til at reducere energiforbruget til et minimum ved automatisk at styre blæserne til den rigtige hastighed, afhængig af arbejdsbelastningen i det givne øjeblik.
 7. 7
  A machine
  Standardarme til udsugning af svejserøg
  Sugearme til indfangning af svejserøg ved kilden er en af de mest effektive måder til at fjerne svejser&osl[..]

  Uddyb

 8. 8
  A machine
  Sugearm på skinne til udsugning af svejserøg
  Udsugning gennem trolley med sugearm, designet til funktion på store arbejdsarealer.

  Uddyb

 9. 9
  A machine
  Original sugearm
  Original sugearmen er den perfekte udsugning til fjernelse af svejserøg og støv på værksteder

  Uddyb

 10. 10
  A machine
  Ventilatorer og vakuumpumper
  Ventilatorer og blæsere Ethvert støv-, damp- eller tågeindsamlingssystem har brug for en ventilator [..]

  Uddyb

 11. 11
  A machine
  FMC patronfilter
  FMC patronfilter er ideel til filtrering af fint støv og partikler, som kan være skadelige og irriterende for personalet.

  Uddyb

 12. 12
  A machine
  Støvsugere til industribrug
  Nederman er globalt anerkendt som state-of-the-art-fabrikanten specialiseret i støvsugere til industribrug til in[..]

  Uddyb

 13. 13
  A machine
  Abrasivt sandblæsningsudstyr
  Nedermans abrasive sandblæsningsudstyr har fremragende sugekraft og separationseffektivitet. Vakuumsandblæse[..]

  Uddyb

 14. 14
  A machine
  Standardarm til udsugning af svejserøg
  Designet til arbejdsomgivelser med svejsrøg, dampe eller ikke-eksplosivt støv, hvor der er krav om høj luftgennemstrømning og temperaturerne er moderate

  Uddyb

 15. 15
  A machine
  Kompakte støvudskillere
  Centraliserede, kraftige udsugningsanlæg til svejserøg og støvopsamling er ideelle til opsamling dir[..]

  Uddyb

 16. 16
  A machine
  Svejse- og slibebord
  Et robust svejse- og slibebord som kan anvendes i eksplosive omgivelser

  Uddyb

 • Rengøring
  Et rent og sundt arbejdsmiljø er forudsætningen for kvalitetsproduktion

  Uddyb

 • Slibemedie
  Slibemedier er dyre at anskaffe og endnu dyrere at destruere. Derfor er det vigtigt at overveje brugen af midler, som reducerer forbruget af slibemedier. En anden stor udfordring i forbindelse med sandblæsning er at undgå, at slibemediet forurener de omliggende arbejdsomgivelser, så arbejdsemnet skal flyttes til og fra sandblæsningsrummet eller indkapsles, hvilket medfører øgede driftsomkostninger.

  Uddyb

 • Dampe og røg fra svejsning og skæring
  Røg og dampe fra svejsning og skæring udgør en alvorlig fare for helbredet. Den bedste måde til at kontrollere eksponeringen er at suge røgen bort direkte ved kilden. Dette beskytter både svejseren og de andre medarbejdere.

  Uddyb

 • Service på arbejdspladsen
  Styresystemer, brugervenligt udstyr og overvågningssystemer, som bidrager til en sikker og omkostningseffektiv arbejdsplads.

  Uddyb

Problemer vi kan løse i svejse- og skæreprocesser

 • Rengøring Et rent og sundt arbejdsmiljø er forudsætningen for kvalitetsproduktion
  Uddyb
 • Slibemedie Genbrug af slibemedier sparer penge og ressourcer og skaber støvfri, sunde omgivelser
  Uddyb
 • Dampe og røg fra svejsning og skæring Nederman har stationære og mobile løsninger til udsugning og filtrering af røg fra svejsning og skæring.
  Uddyb
 • Service på arbejdspladsen Brugervenligt udstyr og overvågningssystemer, som bidrager til en sikker og omkostningseffektiv arbejdsplads.
  Uddyb

Eksempler på produkter fra vores gennemprøvede løsninger til svejsning og skæring.

 1. 1 Udsugning af svejsedampe på skærebrænder Indfangning af svejsedampe ved kilden Uddyb
 2. 2 On-tool-opsamling Opsamling af skære-, slibe- og sandblæsningsstøv ved kilden med mere end 600 on-tool kåber. Uddyb
 3. 3 Svejseslangerulle 876 Svejseslangerulle udført til håndtering af ilt og acetylen til svejseanvendelser Uddyb
 4. 4 Selv svejserobotter skal beskyttes Uddyb
 5. 5 Udsugning ved termisk skæring Røgen, som opstår under skæreprocessen, udsuges gennem risten i skærebordet. Uddyb
 6. 6 Energibesparende Brug energiforbruget Uddyb
 7. 7 Standardarme til udsugning af svejserøg Uddyb
 8. 8 Sugearm på skinne til udsugning af svejserøg Udsugning over lange arbejdsafstande Uddyb
 9. 9 Original sugearm Original sugearmen er den perfekte udsugning til fjernelse af svejserøg og støv på værksteder Uddyb
 10. 10 Ventilatorer og vakuumpumper Uddyb
 11. 11 FMC patronfilter Egnet til opsamling og filtrering af tørt støv og dampe Uddyb
 12. 12 Støvsugere til industribrug Støvsugere til krævende industribrug for folk der forstår, at det ikke er almindelige støvsugere til husholdningsbrug. Uddyb
 13. 13 Abrasivt sandblæsningsudstyr Mobilt, støvfrit, abrasivt sandblæsningsudstyr med fremragende produktivitet, sugekraft og genbrug af slibemiddel Uddyb
 14. 14 Standardarm til udsugning af svejserøg Til arbejdsomgivelser med svejserøg, dampe eller ikke-eksplosivt støv Uddyb
 15. 15 Kompakte støvudskillere Centraliserede industriudsugningssystemer til opsamling ved kilden. Uddyb
 16. 16 Svejse- og slibebord Udsugning af svejserøg og slibestøv ved kilden Uddyb
+ Udvid for mere - Skjul
Udsugningsløsninger for svejsedampe fra Nederman

Svejsning og skæring. Udsugningsanlæg for svejserøg, slibestøv, flammeskæring, laserskæring, plasmaskæring

Udsugning af svejserøg og dampe sørger for sund, sikker og effektive metalfremstilling og skæreprocesser

Røgen fra svejsning og skæring forårsager helbredsproblemer og påvirker produktionen. Resultatet er nedsat kapacitet, genkommende forstyrrelser og eventuelt nedgang i fortjenesten. Ikke kun svejserne er i fare i usikre omgivelser. Både produktionsudstyr og slutprodukter påvirkes negativt af manglen på passende sikkerhedsanordninger. Automatiseret svejseudstyr som robotter, og operatørerne, kan være udsat for resterende svejserøg og have brug for beskyttelse. God sikkerhed og godt helbred er en god forretning.

 • Gør arbejdsmiljøet bedre
 • Beskyt dine medarbejderes helbred
 • Beskyt udstyr og processer
 • Reducer forstyrrelserne i produktionen og øg fortjenesten

Nederman tilbyder procesudsugning fra enkelte udsugere til komplette udsugningssystemer inkl. rumventilation med varmegenvinding. Vi udfører gennemførlighedsundersøgelser og planlægning for svejse- og metalforarbejdningsindustrier. Vores projekteringsafdeling står til rådighed med assistance til udformningen af forslag og specificeringer i vores CAD-system. Ved hjælp af vores beregningssystem kan vi fremlægge komplette, kundespecifikke alternativer og løsninger, herunder også omkostningerne. Installationsarbejder og ibrugtagning er også del af vores ydelser. Vores eftersalgsservice omfatter alt fra nødreparationer til planlagt vedligeholdelse.

Kontakt venligst.
Jylland:
Morten K. Hansen, mobil nr. +45 40 11 22 22
Poul Roed Mark, mobil nr. +45 21 72 89 72

Fyn/Sjælland:
Jørn E. Pedersen, mobil nr. +45 20 21 79 90

Sikker energieffektiv og rentabel

Sikre og effektive svejse og skæreprocesser

Kontrol med eksponering for svejserøg kan normalt opnås gennem udsugning og ventilation. Valget at teknologi afhænger af omstændighederne. Målet er at indfange svejserøgen så tæt som muligt på kilden. Dette beskytter ikke blot svejseren men også de andre medarbejdere. Nederman-systemerne er designet til at udsuge svejserøg fra forskellige arbejdsstationer, men også til rengøring af arbejdssteder og maskiner. Udvalget af produkter omfatter også mobile udsugere til udsugning af svejserøg, slangeruller til gas og trykluft og kabelruller til strøm.

Udsugning af svejserøg ved kilden – den mest effektive udsugning

Når det er praktisk muligt, er det bevist, at udsugning ved kilden er den mest effektive metode til at indfange og bortlede svejserøg og lignende. Med anvendelsen af denne metode minimeres svejserens eller operatørens eksponering for farlig røg og dampe. Svejsebrændere med integreret udsugning giver svejseren mulighed for at arbejde over store arealer og inde i konstruktioner. Desuden reduceres opvarmnings- og nedkølingsomkostninger ved at reducere den mængde opvarmet eller nedkølet luft, som suges ud fra anlægget.

Selv svejserobotter skal beskyttes

Svejseoperationer, som udføres med automatiseret svejseudstyr kræver omhyggelig monitorering. Operatører og servicepersonale, som er fører tilsyn med svejseudstyr, kan blive udsat for restdampe og skal beskyttes på samme måde, som den manuelle arbejdskraft. Nedermans løsninger til automatiske svejseprocesser omfatter både udsugning ved svejsebrænderen og udsugningssystemer med sugehoved.
Fra energispild til energibesparelse

Det er et kæmpe energispild at lade udsugningsanlægget køre, når det ikke er i brug. Det kræver mere energi at opvarme og afkøle dit anlæg, når udsugningssystemet er i funktion, end hvis det står stille, fordi den opvarmede eller nedkølede luft suges ud. Nederman tilbyder adskillige energibesparende løsninger, som også forbedrer arbejdsmiljøet: Med en Nederman frekvensomformer reguleres udsugningen konstant til antallet af udsugningspunkter i brug og sikrer dermed den nødvendige luftstrøm. Støjen, som eller vil opstå i et underbelastet system, reduceres. Den let programmerbare blæser-timer starter og stopper blæseren afhængigt af antallet af arbejdstimer, ferieperioder osv. Kombineret med Nedermans motoriserede spjæld som åbner og lukker forbindelserne til hvert udsugningspunkt, forbedres effektiviteten og driftsomkostningerne. Nedermans styringsenheder til blæsere (ofte anvendt i mindre anlæg) aktiverer kun den centrale blæser under svejseoperationerne. Blæseren kan aktiveres manuelt eller automatisk, når der svejses.

+ Udvid for mere - Skjul