Log på vores Extranet

Støberier

Gå på opdagelse i vores gennemprøvede løsninger til støberier ved at klikke på ikonenerne i problemområderne og produkteksemplerne i illustrationerne til højre.

 1. 1
  A machine
  MJB posefilter

  Egnet til opsamling af de fleste fine støvtyper, herunder metaslibestøv, svejsedampe og de fleste pulvere

  Uddyb

 2. 2
  A machine
  FD Fladposefilter

  Velegnet til større industrianlæg til håndtering af varm gas

  Uddyb

 3. 3
  A machine
  MJC patronfilter
  Egnet il mange forskellige anvendelser som producerer fra små til store mængder støv af en hvilken som helst type

  Uddyb

 4. 4
  A machine
  SiloSafe patronfilter
  Specielt egnet til brug på siloer, som fyldes ved hjælp af trykluft.

  Uddyb

 5. 5
  A machine
  FS fladposefilter
  Velegnet til enhver form for metalsmeltning, sandsystemer til støbning, håndtering af varm gas og meget mere.

  Uddyb

 6. 6
  A machine
  FMC patronfilter
  FMC patronfilter er ideel til filtrering af fint støv og partikler, som kan være skadelige og irriterende for personalet.

  Uddyb

 7. 7
  A machine
  FMK modulopbygget kasettefilter
  Kontinuerligt arbejdende kasettefilter til industriproceser

  Uddyb

 8. 8
  A machine
  Kompakte støvudskillere
  Centraliserede, kraftige udsugningsanlæg til svejserøg og støvopsamling er ideelle til opsamling dir[..]

  Uddyb

 • Støbesand
  Støbesand er sand, som har været brugt til at fremstille støbeforme i metalstøbningsprocesser. Nederman tilbyder udsugnings- og filtreringsløsninger til en komplet recirkulationsproces for sandet. Herunder systemer til ventilation af siloer og tønder, sandforberedelse, støbelinje, uddrivning og afkølingslinje.

  Uddyb

 • Støbesand
  Støbesand er sand, som har været brugt til at fremstille støbeforme i metalstøbningsprocesser. Nederman tilbyder udsugnings- og filtreringsløsninger til en komplet recirkulationsproces for sandet. Herunder systemer til ventilation af siloer og tønder, sandforberedelse, støbelinje, uddrivning og afkølingslinje.

  Uddyb

 • Gasser
  Farlige og/eller varme gasser kan forårsage direkte skader på medarbejdere, filtersystemer kan briste og forurenet luft recirkulere med tilhørende helbredsrisici. Vores udstyr filtrerer den varme gas fra forbrændingen af affaldsmateriale og genindvinder varme, så der spares energi.

  Uddyb

 • Rengøring
  Et rent og sundt arbejdsmiljø er forudsætningen for kvalitetsproduktion

  Uddyb

 • Støv og partikler
  Luftbåret støv og fine partikler kan være skadelige for menneskers helbred og skal udsuges, inden de når frem til indåndingsluften.

  Uddyb

 • Udsugning og filtrering
  Sådan beskytter du mennesker og miljø mod skadelig luftforurening

  Uddyb

 • Udsugning og filtrering
  Sådan beskytter du mennesker og miljø mod skadelig luftforurening

  Uddyb

 • Udsugning og filtrering
  Sådan beskytter du mennesker og miljø mod skadelig luftforurening

  Uddyb

Problemer vi kan løse for støberier

 • Støbesand Genbrug af støbesand reducerer omkostninger og mindsker udledningen af CO2
  Uddyb
 • Støbesand Genbrug af støbesand reducerer omkostninger og mindsker udledningen af CO2
  Uddyb
 • Gasser Filtrering af varm gas fra forbrændingen af affaldsmateriale og genindvinding af varme sparer energi.
  Uddyb
 • Rengøring Et rent og sundt arbejdsmiljø er forudsætningen for kvalitetsproduktion
  Uddyb
 • Støv og partikler Luftforurening med støv, partikler og fibre er skadelige for menneskers lunger og kan forårsage allergiske reaktioner gennem hudoptagelse.
  Uddyb
 • Udsugning og filtrering Støv og partikler, Svejserøg, Udstødningsgasser, Opløsningsmidler, Gasser og Lugte, Eksplosive stoffer og Olietåger
  Uddyb
 • Udsugning og filtrering Støv og partikler, Svejserøg, Udstødningsgasser, Opløsningsmidler, Gasser og Lugte, Eksplosive stoffer og Olietåger
  Uddyb
 • Udsugning og filtrering Støv og partikler, Svejserøg, Udstødningsgasser, Opløsningsmidler, Gasser og Lugte, Eksplosive stoffer og Olietåger
  Uddyb

Eksempler på gennemprøvede løsninger inden for støberisektoren.

 1. 1 MJB posefilter Egnet til opsamling af de fleste fine støvtyper, herunder metaslibestøv, svejsedampe og de fleste pulvere Uddyb
 2. 2 FD Fladposefilter Velegnet til større industrianlæg til håndtering af varm gas Uddyb
 3. 3 MJC patronfilter Egnet il mange forskellige anvendelser som producerer fra små til store mængder støv af en hvilken som helst type Uddyb
 4. 4 SiloSafe patronfilter Specielt egnet til brug på siloer, som fyldes ved hjælp af trykluft. Uddyb
 5. 5 FS fladposefilter Velegnet til større industrianlæg til håndtering af varm gas Uddyb
 6. 6 FMC patronfilter Egnet til opsamling og filtrering af tørt støv og dampe Uddyb
 7. 7 FMK modulopbygget kasettefilter Kasettefilter Uddyb
 8. 8 Kompakte støvudskillere Centraliserede industriudsugningssystemer til opsamling ved kilden. Uddyb
+ Udvid for mere - Skjul

Støberiløsninger til støv- og dampudsugning

Sikker, ren og effektiv produktion med komplette løsninger til udsugning og filtrering på alle trin i støbeprocessen

Udsugning af dampe ved støbeovnen

Smelteovne producerer farlige dampe Udsugning og filtrering er nødvendig for at gøre produktionen effektiv, beskytte medarbejderne mod farlige stoffer og leve op til lovgivningens krav om emission sværdier. Nederman har tætsluttende udsugningskapper til varme dampe fra smelteovne, som slipper ud under påfyldning, smeltning og ihældning.

Udsugning af støv ved støbelinjer og håndtering af sand

Vores brede udvalg af filtre, blæsere og udstyr kan tilpasses alt fra enkelte maskiner til hele processer med flere udsugningspunkter. Vi garanter maksimal indsamling af støv med lavest muligt luftvolumen, hvilket er altafgørende for at holde investeringen og driftsomkostningerne på et minimum.

Løsninger til sandblæsningsmaskiner og afgrattere

Nederman har løsninger til udsugning og filtrering af støv fra sandblæsningsmaskiner, afgratningsborde, maskinforarbejdning og andre downstreamoperationer.