Log på vores Extranet

Abrasivt sandblæsningsudstyr

Mobilt, støvfrit, abrasivt sandblæsningsudstyr med fremragende produktivitet, sugekraft og genbrug af slibemiddel

Nedermans abrasive sandblæsningsudstyr har fremragende sugekraft og separationseffektivitet. Vakuumsandblæseren giver fuldstændig støvfri slibning og er en ægte produktivitetsbooster dag ind og dag ud, takket være vakuumshovedets design sammen med den konstante, ikke-pulserende strøm af slibemedium i det lukkede kredsløb. 

 • Ingen støv eller slibemedium flyver rundt
 • Vakuumsandblæsning på lukkede områder, hvor almindelig sand blæsning ikke er tilladt
 • Der er ikke brug for specielle sandblæsningsrum
 • Enhederne er mobile, fleksible og har lave omkostninger til start-op.

Slibemedie

En af de store udfordringer i forbindelse med sandblæsning er at undgå, at slibemediet forurener det omkringliggende arbejdsmiljø. Abrasiv sandblæsning skal udføres i et lukket rum. Det gøres oftest i det decideret sandblæsningsrum, som er adskilt fra de andre arbejdsgange. Arbejdsemnet skal flyttes til og fra sandblæsningsrummet eller indkapsles, hvilket medfører øgede driftsomkostninger. En anden faktor, som medfører øgede driftsomkostninger er slibemediet. Slibemedier er dyre at anskaffe og endnu dyrere at destruere. Derfor er det vigtigt at overveje brugen af midler, som reducerer forbruget af slibemedier.

Genbrug af slibemedium

Løsningen på disse problemer er effektiv opsamling og genbrug af slibemediet. Genbrug af slibemediet er en nem måde til at nedbringe omkostningerne, som er forbundet med sandblæsning. Når slibemediet genbruges, kan der anvendes en type med længere levetid for yderligere at forbedre rentabiliteten. F.eks. har stålbaserede slibemedier en forventet levetid på op til hundrede cyklusser. Kontakt venligst Nederman for mere information om hvor meget du kan spare ved at genbruge dit slibemedium. Under sandblæsningen slides slibemediet ned, hvilket resulterer i finere korn. Når det genbrugte medium blandes med nyt slibemedium, fremkommer en blanding af forskellige kornstørrelser. Blandingen af kornstørrelser giver faktisk en mere effektiv sandblæsning og en jævnere overflade med færre nedhulinger og dermed en bedre kvalitet for det færdige arbejdsemne. Nederman tilbyder løsninger til effektiv genbrug af slibemediet. Systemets generelle funktion er beskrevet herunder, og det gælder både for centrale og mobile løsninger. Slibemediet opsamles (1) og sendes til en separator (2), som separerer støv og anden forurening fra slibemediet. Herefter returneres slibemediet til opsamlingsbeholderen (3), hvor den blandes med nyt slibemedium. Undertrykket dannes af en undertryksanordning (4). Undertryksanordningen kan enten være en luftdreven ejektorpumpe eller elektrisk drevet pumpe eller ventilator. Ejektoren, som vakuumproducerende er den anbefalede løsning, specielt egnet til ATEX-omgivelser. Pumpen har ingen bevægelige dele og drives af trykluft, som kommer fra en ekstern luftkompressor. Den separerede støv sendes til et filter (5) og samles i støvtromler, big-bag-poser, plastikposer eller beholdere. Opsamlings- og genbrugssystemet kan også kombineres med et ekstra rensesystem.

Positive virkninger på helbredet ved vakuum sandblæsning

Vidste du, at der er isocyanater og polyurethan i maling, lakering, klæbestoffer, forseglere osv.?

Hvis en behandlet, f.eks. malet, overflade opvarmes som resultat af en svejse eller slibeoperation, sendes farlige gasser, isocyanater, ud i luften. Disse isocyanater kan være skadelige for åndedrætsorganerne. Koncentrationerne kan nå niveauer, som er høje nok til at forårsage astma, og gør derfor vakuumsandblæsning til en vigtig forholdsregel. Alle typer sandblæsningsslibemiddel, som er egnet til genbrug, kan anvendes.

Fordele ved støvfri vakuumsandblæsning

 • Vakuumsandblæsning kan både anvendes udendørs og på lukkede områder, hvor almindelig sand blæsning ikke er tilladt. 
 • Der er ikke brug for specielle sandblæsningsrum.
 • Støvfri sandblæsning gør det muligt at slibe uden at personerne omkring dig udsættes for støv og slibemiddel, som flyver rundt.
 • Støvet, som opstår under sandblæsningen, udsuges straks og konstant sammen med slibemidlet og føres til sandfanget, som separerer støvet fra det aktive slibemiddel.
 • Enheden er mobil, fleksibel og tilbyder lave omkostninger til start-op.
 • Vakuumenheden kan enten drives elektrisk eller med trykluft.
 • Med en enkel manøvre kan vakuumsandblæserens funktion ændres, så den kan bruges til indsamling af slibemiddel fra et mindre sandblæsningsrum.
+ Udvid for mere - Skjul

Produkter i kategori: Abrasivt sandblæsningsudstyr