Log på vores Extranet

Udsugning af svejserøg direkte på svejsebrænder

Udsugning ved kilden er den mest effektive løsning til at indfange svejserøg

 


Når det er praktisk muligt, er det bevist, at udsugning ved kilden er den mest effektive metode til at indfange og bortlede svejserøg og lignende. Med anvendelsen af denne metode minimeres svejserens eller operatørens eksponering for farlig røg og dampe.

Mange svejsebrændere er i dag designet, så brænderen er klar til tilslutning til et af Nedermans udsugningssystemer, som indfanger det meste af den farlige svejserøg. I andre tilfælde kan Nedermans dyser til svejsebrændere anvendes. De monteres på svejsebrænderen og findes i tre forskellige udgaver, afhængigt af svejsebrænderens størrelse.