Log på vores Extranet

FilterCart

Mobil svejserøgsudsuger

FilterCart mobile udsugere Original, W3 og Carbon er beregnet til udsugning i forbindelse med svejsning, lugt og udvinding. 

FilterCart Original har en original sugearm med indbygget spotlys, som optimerer det brugervenlige design. Hvis der er brug for større rækkevidde til arbejdet, anbefales den 3 m (10 ft.) lange arm.

Bemærk at afkastet i henhold til recirkulationslovgivningen skal ledes til det fri

Alsidig, robust, mobil filterenhed til svejserøg- og andre udsugningsprocedurer

FilterCart Original

Nedermans FilterCart-model yder maksimale præstationer, når det drejer sig om svejseprocedurer. Det indbyggede spotlys optimerer det brugervenlige design. FilterCart Original kan også leveres med en 3 m (10 ft) lang arm, hvis der er behov for større arbejdsrækkevidde. Typiske anvendelser er lettere svejsnings- og udsugningsprocedurer.

Tekniske data for FilterCart Original mobil udsuger
 • Luftstrømning i arm: 750 - 1050 m3 
 • Vægt: 71- 73 kg 
 • Diameter arm: 160 mm 
 •  Støjniveau: 73 dB(A) 
 • Filtereffektivitet: Hovedfilter>99 % -HEPA-filter >99,97 % DOP 0,3 mm 
 • Filterareal: hovedfilter 35 m2 - HEPA filter 7,5 m2

FilterCart W3 mobil svejserøgsudsuger lever op til kravene i W3-reguleringen fra BGIA

FilterCart W3 mobil svejserøgsudsuger til udsugning i lettere produktionsprocedurer, er med alle sine mulige egenskaber, ”højavanceret teknologi”. Den mobile svejserøgsudsuger udsender et advarselssignal, når filtret er fuldt. W3-modellen lever op til kravene i reguleringerne W3 fra BGIA. Det særligt udformede metalkabinet med indbygget spotlys giver maksimal lufthastighed ved svejsepunktet

Tekniske data for FilterCart W3 mobil udsuger
 • Luftstrømning i arm: 600 - 1050 m3 
 • Vægt: 73 kg 
 • Diameter arm: 160 mm 
 • Støjniveau: 73 dB(A) Filtereffektivitet: hovedfilter>99 % - HEPA-filter >99,95 % H13 
 • Filterareal: hovedfilter 35 m2 - HEPA filter 7,5 m2 
 • Filterstatusindikator

FilterCart Carbon lugtudsuger

FilterCart Carbon mobil filterenhed er specielt skabt til lugtudsugning. FilterCart Carbon har standard sugearm og kan udstyres med HEPA-filter, så maksimal effektivitet opnås. Typiske anvendelser er opløsningsmidler, dampe og andre forurenende gasser.

Tekniske data for FilterCart Carbon mobil udsuger

 • Luftstrømning i arm: 750 - 900 m3 
 • Vægt: 86 kg
 • Diameter arm: 160 mm 
 • Støjniveau: 73 dB(A) 
 • Filtereffektivitet: hovedfiltrets effektivitet afhænger af forureningstypen - HEPA-filter >99,97 % DOP 0,3 mm
 • Filterareal: hovedfilter 20 kg aktivt kul - HEPA-filter 7,5 m2

Generelle retningslinjer for brugen af FilterCart Carbon-filtret

Vi modtager mange spørgsmål om Nederman kulfiltre. De fleste drejer sig om til hvilke kemikalier det kan bruges og til hvilke, det ikke kan bruges. Derfor har vi udarbejdet nogle retningslinjer, som gør arbejdet med at sælge disse filtre lettere.

Retningslinjerne gælder for følgende filtre: MFS Carbon Filter, FilterCart Carbon samt filtrene til 
Bench Top-produkterne

1. Filtrene er overvejende beregnet til brug med organiske opløsningsmidler. 

Kun sjældent kan organiske kemikalier og syrer filtreres effektivt. 

2. Opløsningsmidlet (-midlerne) skal have en molekylevægt på over 50. 

Lettere molekyler absorberes ikke særlig godt, og filtrets levetid vil være meget kort. Meget lette molekyler vil overhovedet ikke blive absorberet. Molekylevægten kan findes i kemikaliets datablad. 

3. Filtrene må ikke anvendes til giftige kemikalier. 

Dette skyldes to ting: Sugearmene kan ikke indfange 100 % af alle dampe, og et mættet filter, kan udsende giftige kemikalier til luften. Dette kan være skadeligt for operatøren. Uegnede kemikalier er mærket med det  orange "giftig-symbol".

4. Opløsningsmidlerne skal have en klar og tydelig lugt

Vi er afhængige af lugtesansen for at bestemme, om filtret er mættet. 

5. Koncentrationen må aldrig være så høj, at der er eksplosionsfare. 

For høj koncentration vil også gøre filtrets levetid meget kort. 

6. Levetid: Man kan ikke måle trykfaldet over et kulfilter for at beregne dets levetid.

Et mættet kulfilter vil have samme trykfald som et nyt. Kulfiltret kan absorbere 10-25 % af sin vægt, før det er mættet. Derfor er en metode til at bestemme, om filtret er mættet, at veje det og sammenligne vægten med et nyt filter. Hvis koncentrationen og luftstrømmen er kendt, kan de anvendes til at vurdere filtrets levetid. 

7. Når du beregner MFS-kulfiltre,

skal du altid sørge for, at luftstrømmen ikke overstiger 500 m3/h (294 cfm). Højere luftstrøm nedsætter filtrets effektivitet

+ Udvid for mere - Skjul