Log på vores Extranet

Mobil forudskiller til væsker

Til opsamling og genbrug af olie, skærevæsker, kølemiddel, vand og andre ikke-brændbar væsker

Mobil forudskiller til opsamling og genbrug af olie, skærevæsker, kølemiddel, vand og andre ikke-brændbar væsker. Perfekt til maskinforarbejdnings- og procesindustrier, boring, fræsning og drejning.

En flydebold lukker automatisk sugestrømmen, når beholderen er fuld. Den transportable forudskiller er udstyret med en beholder, som kan vippes over og den opsamlede væske kan nemt tømmes ud. Indløbs- og udløbsdiametrene er 51 mm (2 in).

I de fleste filtrerings- og transportsystemer er det vigtigt med forudskillelse af det indsamlede materiale, før materialet når til filteret. Det er afgørende at undgå tilstopning i udsugningsenheden ved at anvende en forseparator. Forudskilleren er tilsluttet inden højvakuumenheden.

Kontakt os

Nederman USA - Thomasville

Adresse :
 
102 Transit Ave.
  Thomasville 27360 USA
Telefon :
Sales: 855-534-2861
Other: 800-533-5286