Log på vores Extranet

Lodret spåncentrifuge

Centrifuge til separation af metalspåner og metalaffald fra kølevæske

Metalspåncentrifuge type VD 40 er en kompakt spåncentrifuge, som genindvinder kølevæske ved at centrifugere våde metalspåner samtidig med, at de tørre spåner transporteres til en fjernbeholder ved hjælp af en luftstrøm.

VD 40 er en nem og smart løsning til at tørre og transportere spåner ved arbejdsgange, som producerer en begrænset mængde spåner og kølevæske. Den tørrer og transporterer spåner i samme bevægelse, og opsamler den genindvundne kølevæske i en tank. 

  • Særdeles kompakt og robust
  • Afskaffer behovet for et transportbånd til spånudløbet
  • Ideel til fjernelse af spåner med høj hastighed
  • Lydløs drift

Sælges ikke i USA

Teknisk beskrivelse af spåncentrifuge

VD 40 Spåncentrifugen er meget kompakt og robust og kræver et minimum af gulvplads. Dens størrelse passer under et normalt maskinværktøjstransportbånd. Blæseaktionen afskaffer behovet for et transportbånd til spånudløbet. Spånerne fjernes konstant fra forarbejdningsområdet og arbejdsarealet holdes rent. Ideel til at fjerne spåner med høj hastighed fra forarbejdningsmaskineri og lignende højproduktionsmaskineri. Korte, våde spåner med maks. længde på 20-30 mm (0,78-1.18") ledes til indløbet med et spåntransportbånd. Metalrester og lange spåner kan filtreres bort med en valgfri separator. 

Spånerne og metalaffaldet løber ind i centrum af af slyngen og bevæges opad med høj rotationshastighed. I centrifugens yderkant findes en metalrist. Væsken passerer igennem, og de tørre spåner føres ud gennem udløbet/føderøret med høj hastighed, som dannes af pumpebladene. Spånerne samles i en spånbeholder og kølevæsken i en tank.

Anvendelser

Metalspåncentrifugen kan placeres direkte på skæremaskiner, umiddelbart efter maskinværktøjets transportbånd. Det kræver mindre plads en normal spånbeholder. Centrifugen kan også være del af en kompakt spånbeholder.

Eller centrifugen kan være del af et kompakt spånforarbejdningsprogram, som omfatter fødetransportbånd, separatorer til metalrester og yderligere udstyr. Det kompakte og robuste design kombineret med afbødning af vibrationerne gør vrideren lydløs i drift. Inspektionsluge med interlocking giver adgang til tromlen, som nemt kan inspiceres og vedligeholdes Tørrer våde metalspåner til 1-3 % restfugtighed i en mængde på 100-300 kg/h. Spånerne transporteres med en luftstrøm til en fjernbeholder på en afstand af ca. 5-10 meter afhængigt af højdeforskellen.

+ Udvid for mere - Skjul