Log på vores Extranet

216E Elektrisk drevet tørsuger

Støvudsugning og opsamling med høj kapacitet

En kraftig støvudskiller til de fleste udsugningsbehov, til tørt og farlig materiale. Filtersystemet er forstærket med en patron, som er adskilt med en beskyttende plade. Filterrensning med atmosfærisk tryk. Kan udstyres med HEPA-filtre.

  • Cyklonisk forseparation
  • Manuel filterrengøring forlænger filtrets levetid
  • Elektrisk drevet

Vakuum tørsuger 216E applikationer til intensiv brug

216E vakuum tørsuger med gulvslibemaskine
Vakuumtørsugeren 216E bruges til bygningsrengøring, når et byggefirma sliber betongulve.

216E vakuum tørrenseren tilsluttet til fræsemaskine
216E vakuum tørsugeren tilsluttet en slibe og fræsemaskine til opsamling og transport af støv.

Tørsuger med HEPA-filterrensning

Filterrensningsprocessen for den elektrisk drevne 216E tørsugere er enkel og effektiv. Enheden kan forsynes med en større beholder med øget kapacitet.

Tørsugeren har en effektiv cyklonisk forseparation af støv inden patronfiltret sikrer effektiv støvseparation til beholderen.

Cyklonisk forseparation og manuel filterrengøring forlænger filtrets levetid. Et enkeltbeholdersystem med patronfilter til udsugning og opsamling af tørt støv.

+ Udvid for mere - Skjul