Log på vores Extranet

Kølere

Til brug i næsten alle typer behandling af varm gas. KS & KU kølerne håndterer temperaturer op til 590C (1,100F).

Varme procesgasser opstår ofte i forbrændingsprocesser eller ved forarbejdning af smeltede metaller, særlig ved smeltning af jern, ikke-jernholdigt metal og aluminium. Inden den varme gas kan filtreres, skal den køles ned i kølere/varmevekslere. Varmen kan genanvendes og spare energi.

Køleluften skal forvarmes, hvis der er risiko for at temperaturen på køleelementerne falder under det sure dugpunkt, når der afkøles varme procesgasser. Nederman er derfor udviklet køleren KU af skuffetypen, specielt beregnet til nedkøling af disse gasser. 


Produkter i kategori: Kølere