Log på vores Extranet

HM fremmedolieseparator

Til separation af fremmedolier fra kølevæsker

Nedermans fremmedolieseparatorer er designet til effektivt og økonomisk at fjerne skadelige fremmedolier og dermed både forlænge væskernes levetid og reducere problemerne, som normalt opstår i forbindelse med fremmedolieforurening. Til væskerne, hvis levetid kan forlænges på denne måde, hører oliebaserede, halvsyntetiske og syntetiske kølevæsker og alkalisk vaskevand, da de frit flydende, løse og udbredte, emulgerede fremmedolier fjernes fra maskinen oliekar eller centrale systemer og industrivaskemaskiner. 

  • Forlænger levetiden for maskineri og rensevæsker 
  • Reducerer mængden af farligt affald betydeligt 
  • Fungerer inden for et bredt temperaturinterval

Fjernelse af fremmedolie fra oliebaserede, halvsyntetiske og syntetiske kølevæsker sammen med alkalisk vaskevand. Fremmedolieseparatoren er en enhed opdelt i tre sektioner. Den første sektion modtager den forurenede væske fra et oliekar eller en vasketank via en flydende sugemekanisme og en pumpe. Frit flydende fremmedolie, bakterieslim og faste partikler i suspension separeres i denne sektion. Udløbet fra denne sektion sker til den anden sektion, som fjerner den spredte, emulgerede fremmedolie ved at passerede væsken gennem et sammensmeltende medieleje.

Den rensede væske flyder derefter over i udløbssektionen og hen over et afløbsstemmeværk. Væsken flyder gennem separatoren ved tyngdekraftens hjælp. Et fastgjort afløbsstemmeværk kontrollerer væskeniveauet i enheden, og den separerede fremmedolie løber automatisk af ved hjælp af tyngdekraften over regulerbare stemmeværk og ind i en passende beholder. Separatoren leveres enten i rustfrit stål eller i kulstofstål.

Sælges ikke i USA