Log på vores Extranet

Hydrostatisk klaring til filtrering af kølevæske

Meget høj effektivitet af kølevæskefiltrering i forhold til pris og størrelse

Den hydrostatiske olie-/vandklaring fjerner kontinuerligt faste partikler fra vandbaserede skæreemulsioner og -olier. Kølevæskefilterets kammer er opbygget som en kileform, hvor filterområdet løber op ad den skrå kant, hvilket gør olie-/vandfilteret kompakt og pladsbesparende. 

Olie-/vandemulsionsseparatoren håndterer strømningshastigheder mellem 100 – 2000 lpm (26-528 gpm) og filtre ned til 10 mikrometer, når et fint filtermedie anvendes. Kølefilteret har en meget høj kapacitet og filtreringseffektivitet til prisen og er meget kompakt selv ved store strømningshastigheder af kølevæske.

 

  • Minimal vedligeholdelse på grund af meget få bevægelige dele 
  • Nem bortskaffelse
  • Meget høj effektivitet af filtrering i forhold til pris og størrelse

Sælges ikke i USA

Teknisk beskrivelse

Skærevæske, vandbaseret emulsion eller olie tilføres toppen af ​​filtret for at nå filterstoffet, som ligger op ad det skrånende filterområde. Kølevæsken strømmer gennem filterstoffet, som tilbageholder de faste partikler, når filterstoffet blokeres af forurening. Når stoffet blokeres, aktiveres opspolingsdrevet af en niveausensor, der indfører et nyt stykke medie. En slamskraber fjerner størstedelen af ​​slammet fra stoffet. Når der anvendes et permanent filtermedie (ELM), recirkulerer mediet kontinuerligt, og medierne rengøres ved gennemskylning og/eller luftdyser.

+ Udvid for mere - Skjul