Log på vores Extranet

N3 ventilator med patronfilter

Det er designet for udsugning og filtrering af skadelig røg og damp på mindre arbejdspladser, for eksempel ved lodning, limning eller arbejde med opløsningsmidler. Det er beregnet til brug i forskellige kombinationer med FX-armene eller Udsugningsrist FD 23

  • Nem at installere
  • Standard patronfilter består af partikel-, HEPA- og gasfilter.
  • Gas patronfiltret er et rent kulfilter
  • Patronfiltrene kan kasseres og er lette at udskifte