Log på vores Extranet

Udsugningsskabe og borde med undersug

Udsugningsskabe til damp og arbejdsborde med undersug er højeffektive til fjernelse af farlig røg og støv, som opstår ved svejsning, slibning, polering og andre arbejdsgange. Forureninger i luften trækkes væk fra svejserens indåndingsluft

Svejseskabe
Svejseskabe anvendes, når alternativet er gulvsvejsning, og det ikke er muligt at indfange svejserøgen ved kilsen, som f.eks. i robotsvejsning.

  • Holder gulvpladsen fri
  • Suger svejserøgen op og væk fra det omkringliggende areal

Borde med undersug
Borde med undersug anvendes, når du har brug for en selvstændig svejse- og slibestation. Nedermans borde med undersug suger dampene ud gennem bagvæggen, væk fra svejseren, og fanger gnister og andet affald fra svejsningen i den underliggende rist.

  • Selvstændig arbejdsstation
  • Gnist- og affaldsfælde
  • Nem at rengøre


Produkter i kategori: Udsugningsskabe og borde med undersug