Log på vores Extranet

Sugearm på skinne til udsugning af svejserøg

Udsugning over lange arbejdsafstande

Nedermans udsugning gennem trolley med sugearm er beregnet til brug i kombination med Nedermans skinne ALU 150, når det er nødvendigt med ekstraktion over store arbejdsarealer.

  • En sugearm kan betjene flere arbejdssteder.
  • Trolley kører nem langs skinnen
  • Egnet til svejsning af lange arbejdsemner
  • Trolly som passer til alle Nedermans sugearme