Log på vores Extranet
Magnetisk ekstraktion af udstødningsgas fra køretøjer til mindre beredskabsstationer

MagnaTrack udsugningssystem til udstødningsgasser

Udledningssystem til udstødningsgas fra køretøjer med elektromagnetisk frakobling

Nederman MagnaTrack er et skinnebaseret udsugningssystem med høj kapacitet til udstødningsgas fra køretøjer. Systemet, som er designet til at behandle store mængder udstødningsgas, kan betjene brand- og beredskabsstationer med mange udkørsler. Det skinnebaserede system til bortledning af udstødningsgas kan kun håndtere et køretøj for hvert spor. Afbalanceringsmekanismen har en konstant løftekraft.

  • Høj udkørselshastighed op til 24 km/h (15 mph)
  • 1 køretøj per gasudledningssystem
  • Højt eller lavtsiddende udstødningsrør
  • Til bak-ind (eller kør-igennem-garager)