Log på vores Extranet

Udsugning af udstødningsgas

Udsugning af udstødningsgas fra biler, lastbiler, busser, brandbiler, ambulancer og andre beredskabskøretøjer

Emissionerne fra start af en kold motor kan nå toksiske niveauer i en lukket bygning. Selvom køretøjerne kun er tændt i kort tid, og dørene er åbne, kan lugtløs kulilte (udstødningsgas) hobe sig op i bygningen. Uden styring og bortledning af bilernes udstødningsgas, kan de føre til ildebefindende hos operatørerne, mere anlægsvedligeholdelse og skade på følsomt elektronisk diagnostik- og vedligeholdelsesudstyr på værkstedet.

Udsugning ved kilden

Den mest effektive metode til at indfange og fjerne udstødningsgassen fra køretøjer er at indfange den ved kilden. Bortledning af udstødningsgasserne giver mere sikre og behagelige arbejdsomgivelser.

Årelang erfaring med udsugning af udstødningsgas fra køretøjer

Med over 60 års tilstedeværelse på markedet har Nederman opbygget og etableret særdeles gode forbindelser til automobilindustrien. Vi udvikler nye produkter og systemer sammen med ledende bilproducenter som BMW, Mercedes, Volvo, Toyota og mange andre. Vi modtager uvurderlige input fra vores partnere i automobilindustrien til udvikling, afprøvning og vurdering af prototyper og systemer. Sammen udvikler vi nye løsninger til udsugning af udstødningsgas, som giver renere, sikrere og mere effektive værksteder.

Systemer til udsugning af udstødningsgas fra parkerede køretøjer

Motorer er tændte, mens bilen holder stille, når der udføres test og fejlsøgning. Dette er almindeligt i autoværksteder og synshaller. Centrale aspekter ved udsugningssystemet til parkerede biler er: nem håndtering, god rækkevidde og hurtig fjernelse efter brug. 

Enkelt og/eller dobbelt ekstraktor 

Nederman enkelt/dobblet ekstraktor til udstødningsgas er ideel til mindre værksteder, hvor en enkelt løsning er nødvendig, eller hvor et ekstra udsugningspunkt er nødvendigt for at udvide et eksisterende system. En støjdæmper kan monteres for at reducere støjen og unødvendigt luftudsugning, når den ikke er i brug. 

Udstødningsslangerulle 

Nedermans ruller til udstødningsslanger har den store fordel, at slangerne kan rulles fuldstændig ind, når de ikke er i brug. De kan installeres til individuel ventilationsudsugning eller tilsluttes kanaler med central ventilator, som betjener flere enheder. Ved normal brug er slangerullerne næsten vedligeholdelsesfri. 

Skinne med udsugningsslanger eller teleskopenheder - touchless 

Disse udsugningssystemer er monteret på slæder, som glider på skinner og er udstyret med enten udsugningsslanger eller teleskopiske udsugningsenheder. Udsugningsslangeenhederne fås med en modvægt, som holder slangen hævet, og spjæld til automatisk luftstrømningsstyring. Teleskopudsugningsenheden til udstødningsgassen er touchless, dvs. det suger udstødningsgassen væk uden berøringskontakt med udstødningsrøret eller bilen. Hermed sikres det, at bilen ikke ridses. 

Touchless-systemet er forsynet med en modvægt, som sørger for jævntglidende højdejustering og en automatisk dæmper. En horisontal arm med et stort, effektivt udsugningsskab er nem og sikker at placere ved hjælp af regulerbare sammenføjninger og slip/lås-håndtag på skabet. Udsugningsenhederne er nemme at flytte takket være letvægtsmaterialet og hjul på kuglelejer. En udsugningsenhed kan betjene flere arbejdssteder. To enheder betjener biler med udstødningsrør.

Lodret arm 

Nedermans lodrette udsugningsarm er designet til at give stor rækkevidde ved arbejde med tunge køretøjer, hvor der er begrænsede muligheder for installation af ekstraudstyr. Armen dækker op til 76 m2 (818 fat²).

Systemer til udsugning af udstødningsgas med køretøjer i bevægelse

I mange tilfælde er der brug for udsugning af udstødningsgas fra køretøjer, som kører indendørs. Dette gælder tit for beredskabskøretøjer, synshaller, busgarager og bilfabrikker, hvor køretøjerne køres fra samlebåndet. Centrale egenskaber for en sådan løsninger er nem tilslutning, automatisk og sikker afbrydelse af mundstykket og i nogle tilfælde et automatisk og sikkert tilbageløb af udsugningsenheden. 

Skinnesystem 

Udstødningssystemerne på skinner er ergonomiske og pålidelige løsninger. Slæderne og slangerne bevæges mellem køretøjerne. Det nødvendige antal slæder bestemmes af den specifikke anvendelse. 

Udsugningssystemer til udstødningsgas med manuel retur 

Udsugningsenheden returneres manuelt eller ved hjælp af tyngdekraften. Systemet anvendes som løsning til en enkelt køretøj, som kører igennem garagen. Skinnesystemet med motoriseret retur. Et udvalg af motoriserede systemer til en eller flere sugeenheder. Anvendes kun til et køretøj ad gangen. Det er baseret på en lige skinne med motoriseret retur for sugeenheden. Anvendes for eksempel i synshaller. Anvendelser til flere køretøjer på samme tid er baseret på en lige sugeskinne kombineret med separate skinner til sugeenheden, for eksempel i samleanlæg i bilindustrien. Systemerne suger konstant udstødningsgassen bort, kører sammen med køretøjet og er robuste og har lang levetid. 

De motoriserede retursystemer anvender en elektrisk motor til at køre udsugningsenheden. Forskellige automatiseringsniveauer kan konfigureres, fra manuel betjening op til fuldautomatisk styring. 

Specielle udsugningsløsninger

Kontakt venligst Nederman for specielle løsninger, mere vejledning og flere detaljer angående produkter til rådighed til udsugning af udstødningsgas, både til holdende køretøjer og køretøjer i bevægelse. 

+ Udvid for mere - Skjul

Produkter i kategori: Udsugning af udstødningsgas

Udsugning af udstødningsgas fra beredskabskøretøjer

PRS udsugningssystem til udstødningsgasser

Trykluftudløst system til udsugning af udstødningsgas med en kapacitet på 4 køretøjer for hver skinne.

MagnaTrack udsugningssystem til udstødningsgasser

MagnaTrack er udstødningsudsugningssystemet til mindre beredskabsstationer, som ikke har brug for MagnaRail udsugningssystemet, der er beregnet til flere køretøjer. Kan kun håndtere et køretøj for hvert spor.

Lodretstående udstødning udsugningssystem

Fuldautomatisk system til udsugning af udstødningsgas fra køretøjer med lodretstående udstødningsrør.

MagnaStack udsugningssystem til lodretstående udstødningsrør

Nedermans MagnaStack er et fuldautomatisk udsugningssystem til lodrette udstødninger. Det tilslutter sig automatisk med den det vertikale udsugningssystem som køretøjet er bakket ind til i parkeringsbåsen. En elektromagnet fastgør udstødningen til kabinettet, og udløses igen ved porten, så snart køretøjet kører ud.

MagnaTrack Green udsugningssystem for udstødningsgas

Energieffektiv udsugning af udstødningsgas for dem på budget

PTS udsugningssystem

Trykluftudløst udstødningsgasudsugning. Kan håndtere 1 køretøj for hvert spor.

MagnaRail udsugningssystem til udstødningsgas

Ideel til kør-igennem anvendelser på køretøjer med enten høje eller lave udstødningsrør. Kan betjene op til 4 køretøjer per skinne.

MagnaTrack LS udsugningssystem for udstødningsgas

Energieffektiv udsugning af udstødningsgas for dem på budget

Tilbage til toppen

Udsugning af udstødningsgas fra biler, lastvogne og busser

Enkelt og dobbelt udsugningsslange til udstødningsgas

Enkelt- og dobbeltoptioner for vores stationære udsugningssystem til udstødningsgas

ALU skinnesystem til udsugning af udstødningsgas

Ideelt "på skinne"-system til udsugning af udstødningsgas fra køretøjer til synshaller eller bilfabrikanter

Gulvindbygget slange til udsugning af udstødningsgas

Pladsbesparende opbevaring af udstødningsslange til dit mekanikerværksted. Med  “In-Ground”-systemet trækkes slangen op fra gulvet, når den bruges, og skubbes tilbage under gulvet, når arbejdet er udført.

Berøringsfri udstødningsudsuger

Designet til at reducere risikoen for at beskadige køretøjet til et minimum. Suger udstødningsgas uden berøring med køretøjet.

Udstødningsgasslangerulle 865

Slangerulle med elektrisk motordrev eller fjederdreven til udsugning af udstødningsgas

Universel udstødningsmundstykke til indbyggede og skjulte udstødningsrør.

Universelt udstødningsmundstykke til enkelte, dobbelte, konventionelle og skjulte udstødningsrør.

Mundstykker til udsugning af udstødningsgas

Vi tilbyder et bredt udvalg af robuste gummi- og metalmundstykker til udsugning af udstødningsgas. De passer til mange typer køretøjer og systemer.

Gulvindbygget slange til udsugning af udstødningsgas

Pladsbesparende opbevaring af sugeslange til udstødningsgas til dit mekanikerværksted. Fuldstændig forsegling til jordudløb giver maksimem effektivitet

920 Skinnesystem til udstødningsgas

En højeffektiv skinne, nem at installere, til udsugning af udstødningsgas. Kan anvendes parkerede køretøjer og køretøjer i bevægelse.