Log på vores Extranet

Cyclon 200

Til brug på siloer, tanke, beholdere osv., egnet til opbevaring af det indvundne materiale

Højeffektiv cyklon-forseparator som anvendes, når store mængder indsamlet materiale skal forsepareres fra den transporterende luftstrøm.

Disse cykloner er normalt placerede på siloer, tanke, beholdere osv., egnede til at opbevare den indsamlede materiale og dermed fungere som dødt rum under cyklonen.

  • 152/127/102 mm (5,89/5/4,01 inch) indsugning 
  • Strømningshastighed: 500 - 800 Nm3/h (295-471 cfm)