Log på vores Extranet

Cykloner

Cyklonstøvudskillere

Cyklonstøvudskillere kan anvendes som forseparatorer til at reducere støvbelastningen af det endelige filter, eller som beskyttende anordninger til at fjerne store, varme partikler fra gas- eller luftstrømmen og dermed forhindre skade på filtermaterialet. Højeffektive cykloner kræver mere energi og har derfor højere driftsomkostninger. Laveffektive cykloner er ofte mere effektive, når de anvendes sammen med et slutfilter eller støvopsamler, da de tillader en bedre blanding af partikelstørrelser at nå frem til filtermaterialet, hvilket kan hjælpe med til at udvide filtermaterialet praktiske levetid.


Produkter i kategori: Cykloner