Log på vores Extranet

MFS modulopbygget filtersystem

Ideel til dine applikationer med udsugningssystemer ved kilden

Det modulopbyggede filtersystem er en enkel løsning på nødvendigheden af at rense luften for partikler, røg, støv, gasser og lugte. Den modulære opbygning betyder, at systemet er egnet til både små og større arbejdsomgivelser. Ved at supplere med Nedermans ventilatorer, sugearme og styrebokse kan du opbygge en løsning for hvert arbejdssted.

Typiske anvendelser er TIG og punktsvejsning, laboratorieudsugning, fødevareingredienser og lugte samt kemiske arbejdsprocedurer.

  • Nem og hurtig installation – kun få komponenter
  • Nem at udvide
  • Kan suppleres med ventilator, sugearm og styreboks
  • Økonomisk og effektiv

MFS med partikelfilter

Til svejserøg, støv og store partikler. En komplet filterenhed inkluderer patronfilter, konsol og to forbindelser.

MFS med Micro-/HEPA-filter

Til ultrafine og kontaminerende partikler. En komplet filterenhed inkluderer patronfilter, konsol og to forbindelser

MFS med gas-/kulfilter

Absorberer lugte, gasser, røg og organiske opløsningsmidler (toluen og methylethylketon). En komplet filterenhed inkluderer patronfilter, konsol og to forbindelser.

Generelle retningslinjer for brugen af Nedermans kulfiltre

Vi modtager mange spørgsmål om Nederman kulfiltre. De fleste drejer sig om til hvilke kemikalier det kan bruges og til hvilke, det ikke kan bruges. Derfor har vi udarbejdet nogle retningslinjer, som gør arbejdet med at sælge disse filtre lettere. 

Retningslinjerne vedrører filtrene: MFS Carbon Filter, FilterCart Carbon samt filtrene til 
Bench Top-produkterne

1. Filtrene er overvejende beregnet til brug med organiske opløsningsmidler. 

Kun sjældent kan organiske kemikalier og syrer filtreres effektivt. 

2. Opløsningsmidlet (-midlerne) skal have en molekylevægt på over 50. 

Lettere molekyler absorberes ikke særlig godt, og filterets levetid vil være meget kort. Meget lette molekyler vil overhovedet ikke blive absorberet. Molekylevægten kan findes i kemikaliets datablad. 

3. Filtrene må ikke anvendes til giftige kemikalier. 

Dette skyldes to ting: Sugearmene kan ikke indfange 100 % af alle dampe, og et filter, som er mættet, kan udsende giftige kemikalier til luften. Dette kan være skadeligt for operatøren. Uegnede kemikalier er mærket med det  orange "giftig-symbol".

4. Opløsningsmidlerne skal have en tydelige lugt

Vi er afhængige af lugtesansen for at bestemme, om filteret er mættet. 

5. Koncentrationen må aldrig være så høj, at der er eksplosionsfare. 

For høj koncentration vil også gøre filterets levetid meget kort. 

6. Levetid: Man kan ikke måle trykfaldet over et kulfilter for at beregne dets levetid.

Et mættet kulfilter vil have samme trykfald som et nyt. Kulfiltret kan absorbere 10-25 % af sin vægt, før det er mættet. Derfor er en metode til at bestemme, om filteret er mættet, at veje det og sammenligne vægten med et nyt filter. Hvis koncentrationen og luftstrømmen er kendt, kan de anvendes til at vurdere filterets levetid. 

7. Når du beregner MFS-kulfiltre,

skal du altid sørge for, at luftstrømmen ikke overstiger 500 m3/h (294 cfm). Højere luftstrøm nedsætter filtrets effektivitet

+ Udvid for mere - Skjul