Log på vores Extranet

Flexfilter Ex

Egnet til brændbart støv, svejserøg og affaldsstoffer

Flexfilter EX er konstrueret til at modstå overtrykket fra en potentiel eksplosion og er udstyret med et eksplosionsaflastningspanel. De skadelige virkninger fra en eksplosion reduceres til et minimum ved at ventilere overtryk og flammeudbredelse gennem aflastningspanelet til et sikkert område. Alle filterets modulopbyggede komponenter er jordforbundne. Al elektrisk udstyr EX-klassificeret til eksplosivt støv.

Det opsamlede støv kan efter valg opsamles enten i en standardbeholder på 70 l (18 gal) komplet med afbalanceringssæt, som gør det muligt at anvende en elektrisk ledende plastikpose til fjernelse af støvet, eller en fuldautomatisk tømningsmekanisme med elektrisk ledende bulkpose med jordkabler til større installationer. En kontrolfilter medfølger som standard for at gøre brugen af ikke-EX klassificerede vakuumenheder mulig.

  • Syntetisk, organisk støv som plastikstøv fra slibning, forstærkede plastikstoffer og andre kompositmaterialer, maling i pulver og kosmetik.
  • Metalstøv – Fint støv fra aluminium, magnesium, titanium, krom.
  • Organisk støv fra fødevareindustrien som f.eks. bagepulver, suppepulver, krydderier og sukker.
  • Farmaceutisk støv – Et stort antal pulvere, som anvendes i lægemiddelindustrien er eksplosive.

Eksplosivt støv

Normalt er et stykke i fast form af et hvilket som helst materiale sikkert og ikke-eksplosivt. Men hvis det samme stykke i fast form omdannes til fint støv, kan det forvandles til brændbart. Sammenlign f.eks. et fast stykke træ med træstøv. Desuden er de fine støvpartikler mere og mere eksplosive, jo finere de bliver.

Mange industrier håndterer materialer, som er eller kan blive eksplosive. Når brændbart materiale spredes som fint støv og blandes med luft og en antændelseskilde øges den potentielle fare for en støveksplosion.

Beskyt dine medarbejdere og øg effektiviteten

En af farerne ved eksplosivt støv er, at det aflejres på overfladerne overalt på anlægget. Når det aflejrede støv sendes op i luften som resultet af en første eksplosion, forvandles det til brændstof for en ny eksplosion. En effektiv løsning er at forhindre støv i at spredes rundt omkring på arbejdsstedet ved at indfange det ved kilden hvor det dannes og dermed forhindre det i at spredes til omgivelserne.

+ Udvid for mere - Skjul