Log på vores Extranet

FMK modulopbygget kasettefilter

Kasettefilter

FMK25 udvalget er alle såkaldt omvendt luftstråle kasettefiltre. De er beregnet til kontinuerlig drift i forbindelse med industriprocesfiltrering og støvopsamling. FMK kasettefiltret bruger vores gennemprøvede filterkasette, som er nem at vedligeholde fra de hængslede fordøre. Kasetten har stort filterareal og holder længere en en patron.

Luftmængde: 1.700 to 10.000 m3/hr (1,000 to 6,000 CFM)

Principielle egenskaber

 • Solid, galvaniseret stålkonstruktion
 • Vandtæt til opstilling på udsatte steder
 • Integreret forseparationskammer
 • Al vedligeholdelse sker fra forsiden
 • Uafhængig testning (FMKZ) for opfyldelsen af ATEX-kravene til behandling af eksplosivt støv
 • Effektiv tværstøms-/nedstrømsmønster i luftindtag
 • Stort udvalg af indbyggede eller eksterne ventilatorer


Typiske støvkontrol- og bearbejdningsanvendelser

 • Behandling af bulkmateriale – transport, screening, sigtning, blanding, tønde-/siloventilation
 • Fremstilling og distribution af byggematerialer
 • Kemisk, farmaceutisk og plastikpulver
 • Processer med let eller medium støvbelastning