Log på vores Extranet

CJ Cyclofilter posestøvopsamlere

Kombinerer fordelene ved cyklonseparation med posefiltrets effektivitet.

Nedermans CJ Cyclofilter støvopsamler optimerer udskilningen af støv fra luftstrømmen. Resultatet er en reduceret maksimal hastighed og støvmætning, hvilket forlænger posens levetid. Den lave støvbelastning forbedrer filtereffektiviteten betydeligt, selv under de meste krævende betingelser, med typiske emissionsniveauer på mindre end 0,1mg/m³ med kun ca. 50 % af den filteroverflade et alternativt kædefilter har. Det resulterer i en filtreringseffektivitet på op til 99,99974%.

Cyclofilter støvopsamleren kombinerer fordelene ved cyklonseparation med posefiltrets effektivitet. Findes i både konfigurationer med over- eller undertryk.

  • Støvopsamleren kan designes til at behandle store affaldsmængder
  • Udstyret med eksplosionssikre paneler, certificerede i henhold til ‘ATEX-direktivet’
  • Reducerer koncentrationen af reststøv til mindre end 0,1 mg/m³(6.243 lbs/ft3)
  • Automatisk ‘‘efter behov’ luftstrålerengøring af posefiltrene
  • Tillader 24 timer drift, selv ved meget høje støvkoncentrationer
  • Overvåget rengøringssystem med meget lavt trykluftforbrug.
  • Rentabelt og effektivt
  • Næsten vedligeholdelsesfri på grund af meget få bevægelige dele
  • Varigt filterhus