Log på vores Extranet

FilterMax SFC Posefilter

Modulopbygget filterkabinet med valgfri gnistfælde

Hvis den filtrerede luft recirkuleres, er FilterMax SFC vitalt for at bibeholde en sikker arbejdsplads.  I kombination med en trykkontakt kan FilterMax SFC fungere som en emissionsalarm og sikkerhedsfilter.

FilterMax SFC er egnet som generelt filterkabinet til intensiv brug ved applikationer som udsugning af udstødningsgas eller fint støv.

  • Modulopbygget filterkabinet
  • Kapacitet per modul 2.000-4.000 m3/h (1.200-2.400 CFM)

FilterMax SFC giver øget sikkerhed mod udledning af farligt støv til atmosfæren. Et FilterMax SFC modul filtrerer luften, som kommer fra et FilterMax F eller FilterMax DF modul. Maksimumkapaciteten er 4.000 m3/h (2.400 CFM), ved kraftig belastning 2.000 m3/h (1.200 CFM). Ved generel filtrering af støv eller dampe er kapaciteten 2.000 m3/h (1.200 CFM). FilterMax SFC-kabinettet kan udstyres med retlinjede indtag eller i kombinationer med 90° og retlinjede indtag.

Kontakt os

Nederman USA - Thomasville

Adresse :
 
102 Transit Ave.
  Thomasville 27360 USA
Telefon :
Sales: 855-534-2861
Other: 800-533-5286