Log på vores Extranet

Posefiltre

Filtre til træ, papir, kemikalier, mineraler med mere.

Nedermans udvalg af posefiltre er egnede til forskellige typer støv som f.eks. træaffald, savsmuld, kemisk støv, mineralstøv, brændbart støv med mere.

Luftstrømmen gennem posefiltrene kan være udefra og ind i filtret (de separerede partikler akkumuleres på posens yderside) eller omvendt, afhængigt af anvendelsen. Partiklerne indfanges normalt inde i posefiltret.

Posefiltre er designede til at skulle renses, når de er tilstoppede, ikke til udskiftning. Posefiltre renses normalt manuelt ved mekanisk rystning, modsatrettet luftstrøm eller med trykluftstråler.


Produkter i kategori: Posefiltre