Log på vores Extranet

Energioptimering

Ventilatorer og filtre er nødvendige, men bruger dyr energi. Nederman tilbyder hjælpeudstyr, som automatisk regulerer blæserhastigheden til den aktuelle arbejdsbelastning - minimerer energiforbruget

I mange automatiserede procesindustrier er støvudsugningsanlæg eller pneumatiske transportanlæg kritiske for produktionen. Nederman tilbyder avancerede styresystemer, som optimerer brugen blæsere og filtre i produktionsprocesserne og forbedrer både produktionsstrømmen og energieffektiviteten. Nederman tilbyder også forskellige typer af energibesparende udstyr til håndværksteder, som automatisk regulerer blæserhastigheden til den aktuelle arbejdsbelastning.Produkter som løser: Energioptimering