Log på vores Extranet

Genindvinding af spildvarme

En rentabel måde til at nedbringe udledningen af drivhusgasser

Varme er et almindeligt bi-produkt i mange industrier. Nederman tilbyder løsninger til genindvinding af spildvarme fra varme gasser, røggasser, udstødnings- og andre udledningsgasser. Afhængig af processen kan spildvarme genindvindes i produktionen eller anvendes til opvarmning af kontorbygninger m.m.

Genindvinding af spildvarme betyder energibesparelse og nedsat CO2-udledning. Med stigende energipriser er genindvinding af varme ofte en investering, som bliver rentabel allerede på kort sigt.Produkter som løser: Genindvinding af spildvarme