Log på vores Extranet

Papir- og papaffald

Industriprocesser som involverer støv fra papir- og papaffald frigiver fint støv og blæk, som bliver luftbåret. Dette støv kan med tiden medføre alvorlige luftvejsproblemer for dine medarbejdere, herunder astma, bronkitis, allergiske reaktioner, konjunktivitis og åndedrætsbesvær. Udsatte steder er papirmøller, faciliteter for dokumentdestruktion, posttjenester m.m.

I tilstrækkeligt høje koncentrationer er støv fra papir- og papaffald brændbart. Den eneste måde, hvorpå koncentrationsniveauet kan holdes nede, er ved hjælp af udsugning fra arealet. Mange faciliteter blæser kun støvet af maskinerne for forårsager dermed en højere luftkoncentration, som kan medføre støveksplosion.

Nederman har års erfaring med håndtering af forstyrrende støv. Vi har alle de redskaber, som er nødvendige, for at levere komplette, nøglefærdige løsninger til dine papir- og papaffaldsapplikationer. Vi projekterer, fremstiller og kan installere alle komponenterne i din løsning til luftforureningskontrol. Desuden er Nederman ekspert i NFPA-lovgivning og hvordan den anvendes på støvindsamling. Vi kan levere anlæg, som lever op til NFPA-kravene og er ATEX-certificerede. Beskyt dine faciliteter mod støveksplosion med en nøglefærdig Nederman-løsning til dine papir- og papaffaldsapplikationer.Produkter som løser: Papir- og papaffald