Log på vores Extranet

Ressourcehåndtering

Gør produktionsaffald og biprodukter til rentable ressourcer

Mange forarbejdningsvirksomheder producerer større mængder biprodukter end faktiske produkter med deres indkommende materiale. Med omhyggelig ressourcehåndtering af din virksomheds overskudsmateriale kan du vende irreversible omkostninger til rentable afkast. Der kan være uudnyttede indkomster for virksomheder, som forarbejder papir, pap, træ og metal.

Nedermans produkter og løsninger til miljøeffektiv forarbejdning bidrager til forbedret produktionsøkonomi, mere sikre arbejdspladser og nedsat miljøpåvirkning.

Lad os hjælpe dig med at vende dine omkostninger og problemer til fortjeneste. Nederman tilbyder komplette løsninger til:

  • Udsugning og filtrering
  • Transport via udsugningsløsninger og/eller transportbånd
  • Opbevaring
  • Brikettering
  • ATEX-certificerede produkter til forbrændingsmateriale

Genindvinding af spildvarme

Afhængig af processen kan spildvarme genindvindes i produktionen eller anvendes til opvarmning af kontorbygninger m.m. Genindvinding af varme betyder energibesparelse og nedsat CO2-udledning. Med stigende energipriser er genindvinding af varme ofte investering, som bliver rentabel på kortsigtet frist.

Uddyb

Materialehåndtering og opbevaring

Effektiv håndtering og opbevaring af materialer sikrer en konstant materialestrøm til andre processor over korte afstande og beskytter medarbejderne. Forkert håndtering og opbevaring af materialer kan ofte resultere i ulykker og nedetid. Nedermans produkter sørger for konstant materialestrøm, optimerer ydelsen og reducerer risikoen for ulykker betydeligt.

Uddyb

Metalspåner og flis

Metalspåner og -affald kan med fordel genbruges, især hvis materialet ikke indeholder andre rester (olie, skærevæsker osv.), og hvis det briketteres for at nedbringe transport- og håndteringsprocesserne.

Uddyb

Papir- og papaffald

Papir- og papaffald kan medøre mange alvorlige luftvejsproblemer over en længere periode. Desuden kan støvet være brændbart i høje koncentrationer. Nederman har produkter som beskytter både dine medarbejdere og produktionsfaciliteter mod støv.

Uddyb

Træaffald

Udsugning af træstøv er essentielt for at forbedre luftkvaliteten på arbejdspladsen og omgivelserne samt forbedre produktkvaliteten. Effektiv håndtering af overskudsmateriale er nødvendig for produktionsforløbet og kan udgøre et stort, økonomisk bidrag til din forretning. Vores opsamlere til træstøv er pålidelige, særdeles effektive og økonomiske.

Uddyb

Autoværksteder

Nederman har et bredt udvalg af produkter og løsninger til alle typer køretøjer og autoværksteder.

Forarbejdning af kompositmaterialer

Forarbejdning af kompositmaterialer frigør støv og fibre, som er så fine, at de kan trænge ned i lungerne og optages gennem huden og fremkalde allergiske reaktioner. Den mest effektive måde til at minimere risikoen er at suge partiklerne bort direkte ved kilden. Nederman er den førende leverandør med omfattende erfaring i projektering og installation af sikre og effektive anlæg i komposit- og plastikindustrien verden over.

Metalforarbejdning, olietågeudsugning og spånbehandling

Fræsning, boring og slibning producerer metalspåner, som kan påvirke operationerne. Vores øko-efffektive løsninger holder maskiner og anlæg fri for fragmenter, og vores olietågefiltre renser luften for farlige oliedråber. Med Nedermans håndtering og behandling af metalspåner, genbrug af kølevæske og olie/vand-separation er du sikret ren luft, længere levetid for kølevæsken, lavere omkostninger for håndtering af metalspåner og bedre priser, når du genbruger affaldsmateriale.

Støberiløsninger til støv- og dampudsugning

Støberiløsninger til udsugning og filtrering for at skabe en sikker, ren og effektiv produktion i støberiindustrier

Svejsning og skæring. Udsugningsanlæg for svejserøg, slibestøv, flammeskæring, laserskæring, plasmaskæring

Svejsedampe og røgudsugning og termisk skæring sørger for sunde, sikre og effektive svejse- og skæreprocesindustrier. Og beskytter både svejseren og de andre medarbejdere.

Træforarbejdningsindustrien. Spånudsugning

Træforarbejdning i form at savning, høvling, sandslibning og andre processer resulterer i store mængder savsmuld og sandstøv. Nederman har udviklet et bredt udvalg af filter-, rør- og aftrækskanalsystemer, blæsere, transportører, siloer og automatiske styresystemer, som kan håndtere den overvældende mængde træaffald sikkert og effektivt.

Udsugning af udstødningsgas på brand- og nødstationer

Nederman tilbyder de mest omfattende løsninger som lever op til de seneste standarder og ledende teknologi inden for udsugning af udstødningsgas fra køretøjer. Vi hjælper dig på hele vejen - fra projektering, design og ibrugtagning til vedligeholdelse og supportservice. Med mere end 60 års erfaring og over 100.000 installationer på nødstationer verden over står vi ikke tilbage for nogen.