Log på vores Extranet

Støbesand

Genbrug af støbesand reducerer omkostninger og mindsker udledningen af CO2

Støbesand er sand, som har været brugt til at fremstille støbeforme  i metalstøbningsprocesser. Nederman tilbyder udsugnings- og filtreringsløsninger til en komplet recirkulationsproces for sandet. Herunder systemer til ventilation af siloer og tønder, sandforberedelse, støbelinje, uddrivning og afkølingslinje.

Fordele ved genbrug af støbesand:

  • Nedbringer udgifterne til indkøb af nyt sand
  • Mindsker udledningen af CO2 fra transporten
  • Mindre kasseret støbesand som skal sendes på lossepladsenProdukter som løser: Støbesand