Log på vores Extranet

Kølevæsker og skærevæsker

Skær i omkostningerne til kølevæske og hold din produktion sikret

Kølevæsker er vitale for maskinoperationer i metalforarbejdningsindustrien. Udskiftning og bortskaffelse af snavsede kølevæsker er både dyrt og tidskrævende. Nederman tilbyder løsninger til rensning og genbrug af kølevæsker, som også tager hånd om metalspåner og andet spildmateriale fra produktionen.

  • Skær ned i dine udgifter til indkøb og udskiftning af dyre kølevæsker.
  • Oliefrit spildmateriale og kemikalier har større værdi, når de genbruges
  • Forbedret produktivitet og produktkvalitet
  • Forbedret oppetid takket være rationel kølevæskehåndtering og konstant filtrering

Genindvinding af kølevæske og genbrug af skærevæsker

Ren filtrering - skær i omkostningerne til kølevæske og hold din produktion sikret

Rene kølevæsker sikrer højeffektivt maskineri med fin tolerance, mens snavsede kølevæsker slider på spindler, pumper og værktøj. Kølevæsker forurenede med lækolie nedbrydes af bakterier, mister deres oprindelige egenskaber og begynder at lugte. Der er store udgifter forbundet med udskiftning af kølevæsker, stop i driften, fjernelse og bortskaffelse.

Hvad er kølevæskehåndtering?

Aktuelle og fremtidige tendenser i oliepriserne og skærekomponenter kræver planlægning for genindvinding og genanvendelse af skærevæsker. Kølevæskehåndtering er et effektivt middel til at pleje maskinkølevæsker. Den kræver brug af udstyr som fjerner fremmedolie, lækolie og tørstoffer og bakteriekontrol hvis muligt.

Hvilke forurenende stoffer er skadelige for min kølevæske eller skæreolie?

Tørstoffer i form af fine metalspåner og partikler fra maskinprocessen er de mest almindeligt forekommende former for forurening. Fremmedolie kommer fra forskellige kilde som smøreolier fra f.eks. slikske, hydraulisk olie fra utætte pakninger på hydrauliske stempler, skære- og korrosionsforebyggende olier som transporteres med arbejdsemnet og kølevæskekoncentrater, som er dårligt blandede eller af dårlig kvalitet. Andre forureningskilder som eventuelt skal fjernes er metalsæbe, flokkuleret materiale, bakteriedynd og svampevækst.

Hvad er fordelene ved at holde kølevæsken ren?

Udgifterne til anskaffelse af kølevæske er en forholdsvis lille driftsomkostning for dit værksted, men håndteringen har stor indvirkning på de fleste af dine andre driftsomkostninger som udgifter til arbejdskraft, levetid for værktøj og pumper, produktkvalitet, helbredsrelaterede udgifter osv.
De store fordele ved kølevæskehåndtering er forlænget levetid, nedsat affaldsmængde, mindre nedetid for maskiner, forlænget levetid for værktøj, forbedret overfladefinish, mindre hyppig rengøring af maskiner, lavere risiko for tilstopning af kølevæskerør og automatisk efterfyldning på maskinværktøj. Kølevæskehåndtering forbedrer også arbejdsmiljøet ved at reducere dårlig lugt og nedbringe risikoen for hudinfektioner og andre helbredsmæssige problemer.

Hvilke løsninger er tilgængelige?

Kølevæskehåndtering kan anvendes ved næsten alle maskinapplikationer som bruger vandbaseret emulsioner som kølevæsker, vaskevæsker, afgratnings- og slibevæsker. Kølevæskehåndtering kan være i form at en enkelt udstyrsenhed til en specifik maskinen eller som en samling udstyr til flere maskiner.

Nederman tilbyder adskillige løsninger til filtrering af kølevæske og separation af fremmedolie, som har til formål at fjerne tørstoffer. Løsningerne kan tilsluttes en enkelt maskine eller systemer, som betjener en gruppe maskiner. Nedermans løsning til konstant filtrering af kølevæsker i fuld strømning er programmet “Presto”. Kølevæsken renses for bundfald, partikler og lækolie. “Perpetuum” type-systemerne fra Nederman arbejder i bypassmodalitet ved at en del af kølevæskestrømmen fra hver maskine cirkulere og fokusere på fjernelsen af flydende fremmedolier og partikler. Udgangspunktet for den løsning, som Nederman foreslår, vil være dit maskineri og dit behov for opretholdelse af &automatiseringsniveauet.

Effektive kølevæskefiltreringssystemer

Nedermans løsning til konstant filtrering af kølevæsker i fuld strømning er programmet “Presto”. Kølevæsken renses for bundfald, partikler og lækolie. “Perpetuum” er en anden løsning til kølevæskefiltrering for mange maskiner, som arbejder i gruppe. En investering i et kølevæskefiltreringssystem kommer hurtigt tilbage.

  • Forbedret produktivitet og produktkvalitet gennem rationel kølevæskehåndtering og konstant filtrering reducerer maskinstop i forbindelse med udskiftning
  • Genanvendt kølevæske = forbedret fortjeneste
+ Udvid for mere - Skjul


Produkter som løser: Kølevæsker og skærevæsker