Log på vores Extranet

Slibemedie

Genbrug af slibemedier sparer penge og ressourcer og skaber støvfri, sunde omgivelser

En af de store udfordringer i forbindelse med enhver sandblæsning er at undgå, at slibemediet og rester fra det slebne materiale forurener det omkringliggende arbejdsmiljø. Abrasiv sandblæsning skal udføres i et lukket rum. Den finder oftest sted i specielle sandblæsningsrum, som er adskilt fra andre operationer, så arbejdsemnet skal enten flyttes til og fra sandblæsningsrummet eller indkapsles, hvilket medfører øgede driftsomkostninger.

Slibemedier er også dyre at anskaffe og endnu dyrere at destruere. Derfor er det vigtigt at overveje brugen af midler, som reducerer forbruget af slibemedier.

Nederman tilbyder løsninger, som genbruger sandblæsningsmediet med mange fordele:

  • Det omkringliggende areal forbliver støvfrit 
  • Specielle værnemidler som beskytter mod støv er unødvendige
  • Kræver ikke rengøring
  • Arbejdsemnet, som skal sandblæses, skal ikke flyttes
  • Det afslebne materiale opsamles

Spar penge og ressourcer og skab et sunde, støvfri omgivelser med Nedermans vakuum-sandblæsningsudstyr

Løsningen er effektiv opsamling og genbrug af slibemediet. Genbrug af slibemediet er en nem måde til at nedbringe omkostningerne, som er forbundet med sandblæsning. Når slibemediet genbruges, kan der anvendes en type med længere levetid for yderligere at forbedre rentabiliteten. F.eks. har stålbaserede slibemedier en forventet levetid på op til hundrede cyklusser.

Genbrug af slibemedium

Under sandblæsningen slides slibemediet, hvilket resulterer i finere korn. Når det genbrugte medium blandes med nyt slibemedium, fremkommer en blanding af forskellige kornstørrelser. Den resulterende blanding af kortstørrelser giver rent faktisk en mere effektiv sandblæsning og en jævnere overflade med færre nedhulinger og dermed en bedre kvalitet for det færdige arbejdsemne. Nederman tilbyder løsninger til effektiv genbrug af slibemediet.

Slibemediet opsamles og sendes til en separator, som separerer støv og anden forurening fra slibemediet. Herefter returneres slibemediet til opsamlingsbeholderen, hvor den blandes med nyt slibemedium. Undertrykket dannes af en undertryksanordning. Det kan enten være en luftdrevet ejektorpumpe eller en elektrisk drevet pumpe eller blæser. Ejektoren er den anbefalede løsning og er specielt egenet til ATEX-omgivelser. Pumpen har ingen komponenter i bevægelse og drives af trykluft fra en ekstern luftkompressor. Det udskilte støv sendes til et filter og samles i affaldscontainere, big-bags, plastiksække eller beholdere. Opsamlings- og genbrugssystemet kan også kombineres med et ekstra rensesystem.

Kontakt venligst Nederman for mere information om, hvor meget du kan spare ved at genbruge dit slibemedium.

Nederman "på-værktøj" vakuumsandblæsere

Muligheden for at udføre sandblæsning direkte på stedet uden risiko for forurening kan reducere driftsomkostningerne væsentligt. Nederman tilbyder en lukket "på-værktøj" vakuumsandblæser, som opfanger sandblæsningsmaterialet direkte i tilslutning til den blæsedysen. Sandblæsningen kan udføres på et hvilket som helst sted uden risiko for at forurene det omkringliggende arbejdsareal.

Genbrug af alle godkende sandblæsningsmedier, f.eks. glaskugler og nøddeskaller. Støvet, som opstår under sandblæsningen, udsuges straks og konstant sammen med slibemidlet og føres til sandfanget, som separerer støvet fra det aktive slibemiddel. Luften fra sandblæseren renses og kan ledes tilbage til anlægget. Det er ikke nødvendigt med nogen efterrengøring, og al sandblæst materiale samles i en affaldspose. Slibemediet kan genbruges adskillige gang afhængig af medier, som medfører afbrydelser. Ren og fri for afbrydelser for arbejdskolleger og omgivelser. Vakuumsandblæsning med genbrug af slibemiddel kan yderligere anvendes udendørs og på lukkede områder, hvor almindelig sandblæsning ikke er tilladt. Der er ikke brug for specielle sandblæsningsrum.

Hvis en behandlet, f.eks. malet, overflade opvarmes som resultat af en svejse eller slibeoperation, sendes farlige gasser, isocyanater, ud i luften. Der er isocyanater og polyurethan i maling, lakering, og klæbestoffer og forseglere. Disse isocyanater kan være skadelige for åndedrætsorganerne. Koncentrationerne kan nå niveauer, som er høje nok til at forårsage astma, og gør derfor vakuumsandblæsning til en vigtig forholdsregel. Alle typer sandblæsningsslibemiddel, som er egnet til genbrug, kan anvendes.

  • Genbrug slibemidlerne og spar penge
  • Reducer afbrydelser under drift
  • Støvfri og sikker
  • Miljøvenligt
+ Udvid for mere - SkjulProdukter som løser: Slibemedie