Log på vores Extranet

Produktionsgenbrug

Genbrug af kølevæsker og sandblæsningsmedier sparer penge og ressourcer

Kølevæsker er vitale for maskinoperationer i metalforarbejdningsindustrien. Udskiftning og bortskaffelse af snavsede kølevæsker er både dyrt og tidskrævende. Nederman tilbyder løsninger til rensning og genbrug af kølevæsker, som også tager hånd om metalspåner og andet spildmateriale fra produktionen.

  • Skærer ned i dine udgifter til indkøb af dyre kølevæsker.
  • Metalspåner og andet spildmateriale fra produktionen, som er oliefri, samt kemikalier, har større værdi, når de genbruges.

Sandblæsningsmedier er dyre, tidskrævende at udskifte og forurener omgivelserne, hvis de ikke genbruges.

  • Skærer ned i dine udgifter til indkøb af dyre sandblæsningsmedier.
  • Beskytter miljøet

Kølevæsker og skærevæsker

Snavsede kølevæsker forurenede med lækolie nedbrydes af bakterier, mister deres oprindelige egenskaber og begynder at lugte. Der er store udgifter forbundet med udskiftning af kølevæsker, stop i driften, fjernelse og bortskaffelse. Udgifterne til olie- og skæreforbindelser kræver planlægning med henblik på genbrug og genanvendelse af skærevæsker og kræver brug af udstyr, som fjerner fremmedolie, lækolie og tørstoffer og giver mulighed for bakteriekontrol.

Uddyb

Slibemedie

Slibemedier er dyre at anskaffe og endnu dyrere at destruere. Derfor er det vigtigt at overveje brugen af midler, som reducerer forbruget af slibemedier. En anden stor udfordring i forbindelse med sandblæsning er at undgå, at slibemediet forurener de omliggende arbejdsomgivelser, så arbejdsemnet skal flyttes til og fra sandblæsningsrummet eller indkapsles, hvilket medfører øgede driftsomkostninger.

Uddyb

Støbesand

Støbesand er sand, som har været brugt til at fremstille støbeforme i metalstøbningsprocesser. Nederman tilbyder udsugnings- og filtreringsløsninger til en komplet recirkulationsproces for sandet. Herunder systemer til ventilation af siloer og tønder, sandforberedelse, støbelinje, uddrivning og afkølingslinje.

Uddyb

Autoværksteder

Nederman har et bredt udvalg af produkter og løsninger til alle typer køretøjer og autoværksteder.

Forarbejdning af kompositmaterialer

Forarbejdning af kompositmaterialer frigør støv og fibre, som er så fine, at de kan trænge ned i lungerne og optages gennem huden og fremkalde allergiske reaktioner. Den mest effektive måde til at minimere risikoen er at suge partiklerne bort direkte ved kilden. Nederman er den førende leverandør med omfattende erfaring i projektering og installation af sikre og effektive anlæg i komposit- og plastikindustrien verden over.

Metalforarbejdning, olietågeudsugning og spånbehandling

Fræsning, boring og slibning producerer metalspåner, som kan påvirke operationerne. Vores øko-efffektive løsninger holder maskiner og anlæg fri for fragmenter, og vores olietågefiltre renser luften for farlige oliedråber. Med Nedermans håndtering og behandling af metalspåner, genbrug af kølevæske og olie/vand-separation er du sikret ren luft, længere levetid for kølevæsken, lavere omkostninger for håndtering af metalspåner og bedre priser, når du genbruger affaldsmateriale.

Støberiløsninger til støv- og dampudsugning

Støberiløsninger til udsugning og filtrering for at skabe en sikker, ren og effektiv produktion i støberiindustrier

Svejsning og skæring. Udsugningsanlæg for svejserøg, slibestøv, flammeskæring, laserskæring, plasmaskæring

Svejsedampe og røgudsugning og termisk skæring sørger for sunde, sikre og effektive svejse- og skæreprocesindustrier. Og beskytter både svejseren og de andre medarbejdere.

Træforarbejdningsindustrien. Spånudsugning

Træforarbejdning i form at savning, høvling, sandslibning og andre processer resulterer i store mængder savsmuld og sandstøv. Nederman har udviklet et bredt udvalg af filter-, rør- og aftrækskanalsystemer, blæsere, transportører, siloer og automatiske styresystemer, som kan håndtere den overvældende mængde træaffald sikkert og effektivt.

Udsugning af udstødningsgas på brand- og nødstationer

Nederman tilbyder de mest omfattende løsninger som lever op til de seneste standarder og ledende teknologi inden for udsugning af udstødningsgas fra køretøjer. Vi hjælper dig på hele vejen - fra projektering, design og ibrugtagning til vedligeholdelse og supportservice. Med mere end 60 års erfaring og over 100.000 installationer på nødstationer verden over står vi ikke tilbage for nogen.