Log på vores Extranet

Udstødningsgas fra køretøjer

Ved at fjerne udstødningsgassen fra køretøjer bidrager du til dine medarbejderes gode helbred og holder udstyr og faciliteter i god arbejdstilstand

Hver gang det er nødvendigt at starte køretøjer med dieselmortor indendørs, er det nødvendigt med udsugning af udstødningsgassen. Det kan være meget svært at bestemme, hvor hurtigt emissionerne af udstødningsgas fra køretøjer kan nå giftige grænseniveauer med start af kold motor i en lukket bygning. Det er faktisk kun et spørgsmål om få minutter. Gentagen eksponering for farlig og kræftfremkaldende udstødningsgas på lavere niveauer kan forårsage alvorlige skader på helbredet med tiden.

Uden kontrol og bortledning kan udstødningsgas fra køretøjer lede til:

  • sygdom hos medarbejderne
  • mere vedligeholdelse af anlægget
  • skade på følsomme elektroniske komponenter i udstyr

Dieselmotorer producerer farlige udstødningsgasser

Diseludstødningsgas indeholder tusindvis af forskellige kemiske stoffer. 90 % af soden består af partikler med en diameter p <1 μm, som kan inhaleres og afsætte sig i lungerne. Partiklerne indholder kræftfremkaldende stoffer kendt som polynukleare aromatiske kulbrinter, som kan absorberes i kroppen. Studier viser, at personer udsat for dieseludstødningsgas på højere niveauer har en højere sandsynlighed for at udvikle lungekræft.

I 1990 udpegede staten Californien dieseludstødningsgas om kemisk kendt som kræftfremkaldende. Det internationale kræftforskningsagentur har konkluderet, at dieseludstødningsgas sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. EPA (United States Environmental Protection Agency) har foreslået at klassificere dieseludstødningsgas som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker

Anden sundhedsrelateret information

The International Assoc of Fire Fighters 
www.iaff.org
NIOSH The National Inst for Occup. Safety and Health 
www.cdc.gov/niosh 
OSHA US Dep of Labor Occ Safety & Health Adm 
www.osha.gov/SLTC/diesel exhaust
Diesel Exh Emission Standards
www.dieselnet.com 
National Fire Protection Assoc
www.nfpa.org 
US Env Prot Agency
www.epa.gov 
Office of Env Health Haszard Assoc
www.oehha.ca.gov
American Lung Assoc of California
www.californialung.org 
Health and Safety Exec, UK
www.hse.gov.uk 
European Agency for Safety and Health at work 
www.agency.osha.eu.int
Svenska Brandskyddsföreningen 
http://www.brandskyddsforeningen.se 

+ Udvid for mere - SkjulProdukter som løser: Udstødningsgas fra køretøjer

Tilbage til toppen

Udsugning af udstødningsgas fra beredskabskøretøjer

Lodretstående udstødning udsugningssystem

Fuldautomatisk system til udsugning af udstødningsgas fra køretøjer med lodretstående udstødningsrør.

MagnaTrack Green udsugningssystem for udstødningsgas

Energieffektiv udsugning af udstødningsgas for dem på budget

PRS udsugningssystem til udstødningsgasser

Trykluftudløst system til udsugning af udstødningsgas med en kapacitet på 4 køretøjer for hver skinne.

MagnaStack udsugningssystem til lodretstående udstødningsrør

Nedermans MagnaStack er et fuldautomatisk udsugningssystem til lodrette udstødninger. Det tilslutter sig automatisk med den det vertikale udsugningssystem som køretøjet er bakket ind til i parkeringsbåsen. En elektromagnet fastgør udstødningen til kabinettet, og udløses igen ved porten, så snart køretøjet kører ud.

MagnaRail udsugningssystem til udstødningsgas

Ideel til kør-igennem anvendelser på køretøjer med enten høje eller lave udstødningsrør. Kan betjene op til 4 køretøjer per skinne.

PTS udsugningssystem

Trykluftudløst udstødningsgasudsugning. Kan håndtere 1 køretøj for hvert spor.

MagnaTrack LS udsugningssystem for udstødningsgas

Energieffektiv udsugning af udstødningsgas for dem på budget

MagnaTrack udsugningssystem til udstødningsgasser

MagnaTrack er udstødningsudsugningssystemet til mindre beredskabsstationer, som ikke har brug for MagnaRail udsugningssystemet, der er beregnet til flere køretøjer. Kan kun håndtere et køretøj for hvert spor.

Tilbage til toppen

Udsugning af udstødningsgas fra biler, lastvogne og busser

ALU skinnesystem til udsugning af udstødningsgas

Ideelt "på skinne"-system til udsugning af udstødningsgas fra køretøjer til synshaller eller bilfabrikanter

Udstødningsgasslangerulle 865

Slangerulle med elektrisk motordrev eller fjederdreven til udsugning af udstødningsgas

Enkelt og dobbelt udsugningsslange til udstødningsgas

Enkelt- og dobbeltoptioner for vores stationære udsugningssystem til udstødningsgas

Berøringsfri udstødningsudsuger

Designet til at reducere risikoen for at beskadige køretøjet til et minimum. Suger udstødningsgas uden berøring med køretøjet.

Gulvindbygget slange til udsugning af udstødningsgas

Pladsbesparende opbevaring af udstødningsslange til dit mekanikerværksted. Med  “In-Ground”-systemet trækkes slangen op fra gulvet, når den bruges, og skubbes tilbage under gulvet, når arbejdet er udført.

Universel udstødningsmundstykke til indbyggede og skjulte udstødningsrør.

Universelt udstødningsmundstykke til enkelte, dobbelte, konventionelle og skjulte udstødningsrør.

Mundstykker til udsugning af udstødningsgas

Vi tilbyder et bredt udvalg af robuste gummi- og metalmundstykker til udsugning af udstødningsgas. De passer til mange typer køretøjer og systemer.

Gulvindbygget slange til udsugning af udstødningsgas

Pladsbesparende opbevaring af sugeslange til udstødningsgas til dit mekanikerværksted. Fuldstændig forsegling til jordudløb giver maksimem effektivitet

920 Skinnesystem til udstødningsgas

En højeffektiv skinne, nem at installere, til udsugning af udstødningsgas. Kan anvendes parkerede køretøjer og køretøjer i bevægelse.