Log på vores Extranet

Olietåger

Olietåger påvirker maskinoperatørernes helbred, afbryder produktionen, afsætter sig overalt på arealet og giver glatte gulve og arbejdsoverflader.

Næsten alle maskinoperationer skaber olietåger i et vist omfang. Olietåger er aerosoler, som opstår, når køle-/smørevæske, som anvendes til forarbejdningen af metal og nogle plastikkomponenter, indeholder olie. Fordampning fra spåncontainere skal også tages i betragtning. 

Nederman tilbyder højkvalitetsfiltre, som løser problemet med olietåger

Emulsioner indeholder normalt 90 – 95 % vand og resten er opløseligt. Olietågerne består af forfinede støvpartikler fra olie eller olie/vand-emulsion. Mineraloliebaserede væsker til metalforarbejdning er også kendt som skæreolier. Emulsioner indeholder normalt en række uspecificerede tilsætningsstoffer.

Uden olietågefiltre

Med olietågefiltre

Praktiske løsninger til olietåger

Ren luft på værkstedet og sikkert arbejdsmiljø;

  • Ren luft på arbejdspladsen – sundere medarbejdere og mindre sygefravær
  • Ingen glatte gulve, arbejdsoverflader og redskaber – Forbedret sikkerhed
  • Mindre nedetid pga. elektronik, som påvirkes af olietåger
  • Renere anlæg – mindre rengøring og forbedret udseende

Problemer med olietåger

Olietåger giver næsten altid fedtede anlæg, udstyr og produkter. Moderne metalforarbejdningsindustri styres ofte af følsom elektronik, og produktionen sænkes ved uforudsete afbrydelser – forårsaget af forurenede printkort. Håndtering af udstyr og produkter, som er omviklet af en tynd oliefilm er ikke god arbejdspraksis og bestemt ikke produktionsvenligt. Fjernelse af olietågerne er derfor vigtigt for arbejdspladsens renholdelse og sikkerhed.

Det er velkendt, at forlænget og gentagen eksponering for olieprodukter kan være helbredsskadeligt. Derfor skal der sørges for god ventilation under alle arbejdsforhold. Emulsioner indeholder normalt 90 – 95 % vand og resten er opløseligt. Olietågerne består af forfinede støvpartikler fra olie eller olie/vand-emulsion. Mineraloliebaserede væsker til metalforarbejdning er også kendt som skæreolier. Emulsioner indeholder normalt en række uspecificerede tilsætningsstoffer.

Sådan bestemmer du, om du har et problem med olietåger

I mange tilfælde er forekomsten af olietåger evident. I alvorlige tilfælde er olieresterne klart synlige på gulvet og maskineriet. Der vil også være en karakteristisk lugt, hvor olietågerne forekommer. Når maskinerne er i drift, kan olietågerne også være synlige under loftet. Mængden af olietåger i luften kan bestemmes nøjagtigt vha. af et apparat som TSI DustTrak™. Dette er normal praksis hos Nederman.

+ Udvid for mere - SkjulProdukter som løser: Olietåger