Log på vores Extranet

Gasser

Filtrering af varm gas fra forbrændingen af affaldsmateriale og genindvinding af varme sparer energi.

Udsugning af varm, kold,og farlig gas er skadelig for mennesker og miljø. Nederman har et bredt udvalg af produkter og løsninger til håndtering af mange typer farlig og/eller varm gas. Varme procesgasser opstår ofte i forbrændingsprocesser eller ved forarbejdning af smeltede metaller, særlig ved smeltning af jern, ikke-jernholdigt metal og aluminium. Inden den varme gas kan filtreres, skal den køles ned i kølere/varmevekslere. Varmen kan genanvendes og spare energi. Nedermans varm-gas-løsninger kan anvendes i industrier og processer, herunder:

  • Støberier
  • Smelteanlæg
  • Biomassekraftværker
  • Forbrændingsprocesser
ATEX-godkendt udsugning

Nederman har også løsninger til udsugning af potentielt eksplosive gasser som forekommer i et utal af arbejdsomgivelser, hvor brændbare gasser eller dampe opstår fra kemiske stoffer eller petroleumsprodukter.Produkter som løser: Gasser