Log på vores Extranet
Udsugningsløsninger for svejsedampe fra Nederman

Dampe og røg fra svejsning og skæring

Nederman har stationære og mobile løsninger til udsugning og filtrering af røg fra svejsning og skæring.

Internationale sundhedsorganisationer anerkender vigtigheden af at forebygge sundhedsfarer, som er forbundet med røg og dampe, der opstår under svejsning og termisk skæring. I mange lande er der fastlagt strenge standarder for at begrænse den tilladte eksponeringsgrænse (PEL). Svejserøg er også skadelig for følsomme maskiner som robotter.


Udsugning ved kilden er den mest effektive løsning til at indfange røg fra svejsning og skæring

Når det er praktisk muligt, er det bevist, at udsugning ved kilden er den mest effektive metode til at indfange og bortlede svejserøg og lignende. Med anvendelsen af denne metode minimeres svejserens eller operatørens eksponering for farlig røg og dampe. 

Komponenterne, som er nødvendige for at opnå en korrekt indfangning af svejserøg og dampe tæt ved forureningskilden, og som let kan monteres, er en sugearm med et velprojekteret sugehoved, korrekt luftstrømning i sugearmen og en sikkerhedsbevidst svejser, som placerer sugehovedet på en måde, så det suger farlig røg og dampe væk fra hans eller hendes vejrtrækningszone og undgår, at røgen spredes til omgivelserne.

Udsugning af svejserøg og -dampe ved kilden vha. arme

Nederman har udviklet et bredt udvalg at udsugningsarme i forskelligt design. Fuld fleksibilitet og lette at placere. Armene kan monteres på både stationære og mobile vakuum- og filterenheder.

Udsugning af svejserøg på skærebrænder

Som alternativ til sugehovedet og sugearmen kan anvendes on-tool-udsugning. On-tool-værktøjsudsugning fungerer ved at dampene udsuges direkte gennem pistolen ved svejsekilden. Udsugningssystemerne kan fås både som bærbare, enkelte udsugningsenheder og centrale systemer, som betjener flere udsugningspunkter.

Robotsvejsning

Nedermans løsninger til automatiske svejseprocesser omfatter både udsugning på svejsebrænderen og udsugningssystemer med emfang til udsugning af svejserøg.

Røg- og dampudsugning fra termiske skæreprocesser

Røgen, som opstår under skæreprocessen, udsuges gennem ristene i skærebordet.

Energibesparende systemer

Som bidrag til nedsatte energi- og driftsomkostninger tilbyder Nederman et bredt udvalg af motorspjæld, styreenheder til ventilatorer og frekvensomformere, komplementære stationære enheder til energieffektiv  udsugning af svejserøg og dampe direkte på skærebrænderen.

Derfor er centrale rumventilationssystemer ikke gode

Centrale rumventilationssystemer eller emfang over arbejdsstedet er ofte helt utilstrækkelige. Disse systemer er sjældent omkostningseffektive, da de kræver en stor mængde energi for at fungere og suger enorme mængder varm luft ud fra omgivelserne. Desuden kan svejsere eller operatører ikke undgå at inhalere svejsedampene, da de altid forurener den generelle luftstrøm. Derfor er medarbejderne tvunget til at anvende ukomfortable åndedrætsværn i tilslutning til centralventilationen.

Sundhedsmæssige følger af svejse og skæreprocesser

Partikler i svejserøg er så små, at de forbliver svævende i luften i lang tid. Svejserøgen inhaleres og trænger ned i lungerne. Med tiden kan partiklerne endda trænge ind i blodstrømmen. Dampe fra MMA- og FCAW-svejsning indholder normalt store mængder Cr(VI), især ved svejsning i rustfrit stål. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, da hexavalent chrom Cr(VI) har en meget lav eksponeringsgrænse. Der er også helbredsrisici forbundet med eksponeringen for svejserøg pga. tilstedeværelsen af mangan, nikkel og andre elementer. 

Lovgivningen bliver strengere i mange lande med lavere eksponeringsgrænser for forskellige partikler. Markedsspecifik information kan findes her.


Dannelse af dampe og røg fra svejsning

Luftbårne partikler fra 2 ugers svejsning. En enkelt svejser producerer 20-40 g dampe pr. time, hvilket svarer til omkring 35-70 kg
Luftbårne partikler fra 2 ugers svejsning. En enkelt svejser producerer 20-40 g  pr. time, hvilket svarer til omkring 35-70 kg pr. år

Forskellige svejsemetoder producerer forskellige mængder røg, som indeholder forskellige koncentrationer af farlige stoffer. Blandt risikoelementerne er hexavalent chrom Cr(VI), mangan, nikkel og bly. Partiklerne er ofte ekstremt små ved kilden: 0.01-0.1 μm hvilket betyder, at de er lette at inhalere dybt ned i lungerne.

Dertil kommer, at ikke kun svejserne er i fare i usikre omgivelser. Både produktionsudstyr og slutprodukter påvirkes negativt af manglen på passende sikkerhedsanordninger. Automatiseret svejseudstyr som robotter, og operatørerne, kan være udsat for resterende dampe og have brug for beskyttelse.

+ Udvid for mere - SkjulProdukter som løser: Dampe og røg fra svejsning og skæring