Log på vores Extranet

Støv og partikler

Luftforurening med støv, partikler og fibre er skadelige for menneskers lunger og kan forårsage allergiske reaktioner gennem hudoptagelse.

Mange industriprocesser skaber luftforurening i form af støv og partikler. Luftbåret støv og fine partikler kan være skadelige for menneskers helbred og skal udsuges, inden de når frem til indåndingsluften.

Typiske forureningskilder er skære- og slibestøv, sandblæsning og pulverhåndtering i fødevare- og medicinalindustrien. Tekstiler, træ og arbejde med kompositmaterialer kan ligeledes frigøre støv og fibre, som er skadelige for menneskers lunger og kan forårsage allergiske reaktioner ved gennem hudoptagelse. Nederman tilbyder adskillige typer støvsamlere, udsugningsarme, rengørings-, udsugnings- og filterløsninger.Produkter som løser: Støv og partikler