Log på vores Extranet

Udsugning og filtrering

Støv og partikler, Svejserøg, Udstødningsgasser, Opløsningsmidler, Gasser og Lugte, Eksplosive stoffer og Olietåger

Nederman er verdens førende inden for luftfiltrering i industrien med over 70 års erfaring i udsugning og filtrering af forskellige luftforurenende stoffer. Vi tilbyder det bredest tænkelige udvalg af produkter og løsninger på markedet for:

  • Støv og partikler
  • Svejserøg
  • Udstødningsgasser
  • Opløsningsmidler
  • Gasser og lugte
  • Eksplosive stoffer
  • Olietåger

Brændbart støv

Eksplosivt støv eller potentielt eksplosiv atmosfære findes på en lang række forskellige arbejdspladser, og foruden at forårsage direkte skader på medarbejdere, kan filtersystemer sprænges og forurenet luft blive recirkuleret med tilhørende helbredsrisici. Nederman tilbyder et bredt udvalg af støvudsugningsanlæg, som lever op til ATEX-kravene. Herunder aftrækskanaler og tilbageslagsklapventiler.

Uddyb

Dampe og røg fra svejsning og skæring

Røg og dampe fra svejsning og skæring udgør en alvorlig fare for helbredet. Den bedste måde til at kontrollere eksponeringen er at suge røgen bort direkte ved kilden. Dette beskytter både svejseren og de andre medarbejdere.

Uddyb

Gasser

Farlige og/eller varme gasser kan forårsage direkte skader på medarbejdere, filtersystemer kan briste og forurenet luft recirkulere med tilhørende helbredsrisici. Vores udstyr filtrerer den varme gas fra forbrændingen af affaldsmateriale og genindvinder varme, så der spares energi.

Uddyb

Olietåger

Olietåger, som direkte påvirker maskinoperatørernes helbred og afbryder produktionen, kan afsætte sig overalt på arealet og give glatte gulve og arbejdsoverflader. Nedermans løsninger til udsugning af olietåger holder dit arbejdsområde rent og beskytter medarbejdernes helbred.

Uddyb

Støv og partikler

Luftbåret støv og fine partikler kan være skadelige for menneskers helbred og skal udsuges, inden de når frem til indåndingsluften.

Uddyb

Udstødningsgas fra køretøjer

Gentagen eksponering for farlig og kræftfremkaldende udstødningsgas på lavere niveauer kan forårsage alvorlige skader på helbredet med tiden. Studier viser, at personer udsat dieseludstødningsgas på højere niveauer har en højere sandsynlighed for at udvikle lungekræft.

Uddyb

Autoværksteder

Nederman har et bredt udvalg af produkter og løsninger til alle typer køretøjer og autoværksteder.

Forarbejdning af kompositmaterialer

Forarbejdning af kompositmaterialer frigør støv og fibre, som er så fine, at de kan trænge ned i lungerne og optages gennem huden og fremkalde allergiske reaktioner. Den mest effektive måde til at minimere risikoen er at suge partiklerne bort direkte ved kilden. Nederman er den førende leverandør med omfattende erfaring i projektering og installation af sikre og effektive anlæg i komposit- og plastikindustrien verden over.

Metalforarbejdning, olietågeudsugning og spånbehandling

Fræsning, boring og slibning producerer metalspåner, som kan påvirke operationerne. Vores øko-efffektive løsninger holder maskiner og anlæg fri for fragmenter, og vores olietågefiltre renser luften for farlige oliedråber. Med Nedermans håndtering og behandling af metalspåner, genbrug af kølevæske og olie/vand-separation er du sikret ren luft, længere levetid for kølevæsken, lavere omkostninger for håndtering af metalspåner og bedre priser, når du genbruger affaldsmateriale.

Støberiløsninger til støv- og dampudsugning

Støberiløsninger til udsugning og filtrering for at skabe en sikker, ren og effektiv produktion i støberiindustrier

Svejsning og skæring. Udsugningsanlæg for svejserøg, slibestøv, flammeskæring, laserskæring, plasmaskæring

Svejsedampe og røgudsugning og termisk skæring sørger for sunde, sikre og effektive svejse- og skæreprocesindustrier. Og beskytter både svejseren og de andre medarbejdere.

Træforarbejdningsindustrien. Spånudsugning

Træforarbejdning i form at savning, høvling, sandslibning og andre processer resulterer i store mængder savsmuld og sandstøv. Nederman har udviklet et bredt udvalg af filter-, rør- og aftrækskanalsystemer, blæsere, transportører, siloer og automatiske styresystemer, som kan håndtere den overvældende mængde træaffald sikkert og effektivt.

Udsugning af udstødningsgas på brand- og nødstationer

Nederman tilbyder de mest omfattende løsninger som lever op til de seneste standarder og ledende teknologi inden for udsugning af udstødningsgas fra køretøjer. Vi hjælper dig på hele vejen - fra projektering, design og ibrugtagning til vedligeholdelse og supportservice. Med mere end 60 års erfaring og over 100.000 installationer på nødstationer verden over står vi ikke tilbage for nogen.