Log på vores Extranet
Udsugningssystemer til tankstripning fra Nederman

Tankstripping

Sug væskerester op fra skibstanke på en sikker og effektiv måde.

Når skibstanke tømmes og rengøres ombord på olietankere og fragtskibe er hovedpumpen ikke i stand til at opsamle de sidste rester på 50– 60 liter (11– 13 gal).

Uden rådighed over andet udstyr skal tanken rengøres manuelt, hvilket er en tidskrævende og farlig opgave, særligt i forbindelse med brændbare væsker og gasser. Rengøringen kan foretages sikkert og effektivt ved at installere en tankstrippingenhed.

Vores udsugningssystemer til rengøring anvendes ombord på tankere og fragtskibe til krævende tankstripningsoperationer og til opsamling af væsker over store løftehøjder og horisontale længder. Udsugningssystemerne er ATEX-certificerede af kendte test- og certificeringsorganer.

  • Suger de sidste rester op
  • Reducerer manuel rengøring
  • ATEX-godkendt

Sikker og effektiv rensning og stripping af skibstanke

Tankrensning og strippingsenheder

Nedermans kraftige udsugningenheder til tankstripping anvendes ombord på tankere og fragtskibe til tankstrippingsoperationer. De trykluftdrevne enheder kan opsamle væsker over store løftehøjder og horisontale længdeafstande. Der er lagt speciel vægt på at eliminere eksplosionsfarer og enhederne er Ex-certificerede af kendte test- og certificeringsorganer. Alle komponenter i de forskellige modeller er fremstillet i antistatisk/ledende materiale.

Nederman leverer både små, fleksible og nemt bærbare enheder og stationære, centrale installationer til rensning af tanke på fragtskibe. Enhederne er placeret på dækket og suger vertikalt fra bundkarrene i tankens bund enten gennem specielle rustfri stålrør installeret af konstruktøren, som har fremstillet fragtskibets pumpe, eller gennem specielle ledende sugeslanger og sugeudstyr, som leveres med sugeenhederne. De indsamlede rester kan pumpes eller skylles ned i sloptanke eller andre beholdere.

Nederman tankstrippingejektor

Nedermans ejektorrenser er så kraftig, at selv hvis den er placeret på en gangbro kan væskerne let hentes op fra afstande på op til 30 m (98 ft). Sugeslangen kobles til stripningslinjen på dækket og ejektorrenseren gør arbejdet. Nedermans ejektorrensere har ingen bevægelige komponenter og er derfor et vedligeholdelsesfrit og holdbart produkt, som det er nemt at anvende. Desuden kan de nemt indrettes til at fungere i potentielt eksplosive omgivelser.

Nedermans kraftige industrielle udsugningssystemer er enten mobile eller stationære og kan drives af enten luft eller elektricitet, alt efter behovet om bord.

Illustration af tankstrippingsudstyr

+ Udvid for mere - SkjulProdukter som løser: Tankstripping