Log på vores Extranet
Sandblæser med monteret udsugning til støvfri sandblæsning

Overfladeforberedelse

Overfladeforberedelse med en abrasiv sandblæser er en operation, som finder sted ved under tryk at udsende en strøm af abrasivt materiale (f.eks. glasperler, korunt, stålgrus osv.) mod en overflade, for at slibe en ru overflade, gøre en glat overflade ru, formgive en overflade eller fjerne overfladeforurenende materialer som maling eller rust.

En af de store udfordringer i forbindelse med en hvilken som helst form for overfladeforberedelse med sandblæsning er at undgå, at slibemediet forurener det omkringliggende arbejdsmiljø. Overfladeforberedelse skal udføres i et lukket rum. Overfladeforberedelsen finder oftest sted i specielle sandblæsningsrum, som er adskilt fra andre operationer, så arbejdsemnet skal enten flyttes til og fra sandblæsningsrummet eller indkapsles, hvilket medfører øgede driftsomkostninger.

Overfladeforberedelse med sandblæsere med monteret udsugning

Nedermans sandblæsere med udsugning øger produktiviteten takket være sugehovedets specielle design og jævne, ikke-pulserende strøm af slibemiddel. Du kan behandle større overflader hurtigere og spare penge på mindre nedetid og færre slibeomkostninger. Med sandblæserne med monteret udsugning kan du arbejde i kontinuerlig drift og genbruge det abrasive materiale op til flere gange, afhængigt af typen. Under overfladebehandlingen opsamler sandblæserne med monteret udsugning støvet i plastikposer. Effektiv forudskilning af slibemiddel med automatisk filterrengøring med omvendt luftstrøm sørger for lang filterlevetid.Produkter som løser: Overfladeforberedelse