Log på vores Extranet

Væsker

Rensning, opsamling og transport af væsker som vand, olie, kemikalier, farlige og brændbare væsker og andre vådmaterialer.

Støvsugning kan anvendes til rensning og pneumatisk (luftdrevet) transport af væsker som olie, kemikalier, vand, farlige og brændbare væsker og andre vådmaterialer over store vertikale og horisontale afstande. Nederman tilbyder robuste og kraftige industrielle støvsugere og centrale vakuumsystemer, specielt konstrueret til intensiv og krævende anvendelse i industrisammenhænge.

Udstyr til professionel anvendelse

Vores industrielle støvsugere og centrale vakuumsystemer er beregnet til industrier med krævende omgivelser, hvor kravet til intensiv og pålidelig højtydende udstyr er af allerstørste vigtighed. Det kan f.eks. være ombord på offshore-platforme eller olietankere, i kemiske industrier som anvender eksplosive eller farlige materialer, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien og alle andre steder, hvor kravene er høje.

Eksempler på sådanne industrier er: offshore boreplatforme, olietankere, kemiske industrier som anvender eksplosive eller farlige materialer, levnedsmiddelfremstilling.Produkter som løser: Væsker