Log på vores Extranet

Rengøring

Et rent og sundt arbejdsmiljø er forudsætningen for kvalitetsproduktion

Nedermans mobile rengøringsudstyr og stationære høj-effektive udsugningssystemer holder genstande, maskineri og arbejdspladser rene og indsamler partikler og støv.

Udstyr til professionel brug

Nederman´s industriudsugningssystemer kan anvendes til intensiv rengøring og transport af vådt og tørt materiale, som f.eks. kemiske stoffer, støv, flis, træ- og metalspåner samt forskellige væsker. Nederman tilbyder robuste og kraftige udsugningsløsninger, specielt konstrueret til intensiv og krævende anvendelse i industrisammenhænge. I kombination med høj-effektive cykloner og forudskillere udgør de et kraftfuldt rengøringssystem.

Overfladeforberedelse

En af de store udfordringer i forbindelse med overfladeforberedelse med sandblæsning er at undgå, at slibemediet forurener det omkringliggende arbejdsmiljø. Med Nedermans sandblæsere med udsugning er det ikke længere nødvendigt at transportere arbejdsemnet til et lukket rum under sandblæsningen, og dermed kan driftsomkostningerne reduceres.

Uddyb

Tankstripping

Når skibstanke tømmes og rengøres ombord på olietankere og fragtskibe er hovedpumpen ikke i stand til at opsamle de sidste rester. Tanken skal derfor rengøres manuelt hvilket er en tidskrævende og ofte farlig opgave.

Uddyb

Tørt materiale

Opsamling og transport af abrasivt eller voluminøst materiale som f.eks. træ- eller metalspåner og potentielt eksplosivt støv.

Uddyb

Våd- og tørmateriale

Produkter til rensning og transport af forskellige ikke-brændbare væsker som olie, kemikaliespild, mudder, kølevæsker og vand samt metalspåner, sand og andre granulater.

Uddyb

Væsker

Rensning og transport af væsker som olie, kemikalier, vand, farlige og brændbare væsker og andre vådmaterialer over store vertikale og horisontale afstande.

Uddyb

Autoværksteder

Nederman har et bredt udvalg af produkter og løsninger til alle typer køretøjer og autoværksteder.

Forarbejdning af kompositmaterialer

Forarbejdning af kompositmaterialer frigør støv og fibre, som er så fine, at de kan trænge ned i lungerne og optages gennem huden og fremkalde allergiske reaktioner. Den mest effektive måde til at minimere risikoen er at suge partiklerne bort direkte ved kilden. Nederman er den førende leverandør med omfattende erfaring i projektering og installation af sikre og effektive anlæg i komposit- og plastikindustrien verden over.

Metalforarbejdning, olietågeudsugning og spånbehandling

Fræsning, boring og slibning producerer metalspåner, som kan påvirke operationerne. Vores øko-efffektive løsninger holder maskiner og anlæg fri for fragmenter, og vores olietågefiltre renser luften for farlige oliedråber. Med Nedermans håndtering og behandling af metalspåner, genbrug af kølevæske og olie/vand-separation er du sikret ren luft, længere levetid for kølevæsken, lavere omkostninger for håndtering af metalspåner og bedre priser, når du genbruger affaldsmateriale.

Støberiløsninger til støv- og dampudsugning

Støberiløsninger til udsugning og filtrering for at skabe en sikker, ren og effektiv produktion i støberiindustrier

Svejsning og skæring. Udsugningsanlæg for svejserøg, slibestøv, flammeskæring, laserskæring, plasmaskæring

Svejsedampe og røgudsugning og termisk skæring sørger for sunde, sikre og effektive svejse- og skæreprocesindustrier. Og beskytter både svejseren og de andre medarbejdere.

Træforarbejdningsindustrien. Spånudsugning

Træforarbejdning i form at savning, høvling, sandslibning og andre processer resulterer i store mængder savsmuld og sandstøv. Nederman har udviklet et bredt udvalg af filter-, rør- og aftrækskanalsystemer, blæsere, transportører, siloer og automatiske styresystemer, som kan håndtere den overvældende mængde træaffald sikkert og effektivt.

Udsugning af udstødningsgas på brand- og nødstationer

Nederman tilbyder de mest omfattende løsninger som lever op til de seneste standarder og ledende teknologi inden for udsugning af udstødningsgas fra køretøjer. Vi hjælper dig på hele vejen - fra projektering, design og ibrugtagning til vedligeholdelse og supportservice. Med mere end 60 års erfaring og over 100.000 installationer på nødstationer verden over står vi ikke tilbage for nogen.